СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Студентска информация

Семинари и дискусии

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 100 от 15.XII

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Решение № 766 от 12 декември 2017 г. за приемане на списък на средищните детски градини и училища в република България
 
Постановление № 282 от 11 декември 2017 г. за одобряване на промени по бюджета на министерството на отбраната за 2017 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
 
Постановление № 283 от 13 декември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
 
Правилник за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя
 
Наредба за отменяне на наредба № 16 от 2016 г. за управлението на качеството в институциите (дв, бр. 100 от 2016 г.), на наредба № 7 от 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (дв, бр. 4 от 2001 г.)
 
Наредба за изменение на наредба № 2 от 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора (дв, бр. 26 от 2007 г.)
 
Правила за изменение и допълнение на правилата за търговия с електрическа енергия (дв, бр. 66 от 2013 г.)
 
Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния и административния съд - габрово, за 2018 г.
 
Заповед № рд-09-5798 от 29 ноември 2017 г. за обнародване на списък на частните детски градини и училища, които да бъдат включени в системата на държавно финансиране от бюджетната 2018 г.
 
Споразумение за сътрудничество в областта на земеделието, животновъдството и рибарството между министерството на земеделието, храните и горите на република България и министерството на околната среда, водите и земеделието на кралство саудитска арабия (одобрено с решение № 729 от 27 ноември 2017 г. на министерския съвет. в сила от датата на подписването му - 29 ноември 2017 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № рд-07-1 от 2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (дв, бр. 29 от 2016 г.)
 
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния и административния съд - габрово, за 2018 г.
 

Променени актове

Наредба № 2 от 15 март 2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от единния регистър на медиаторите и за процедурните и етични правила за поведение на медиатора
 
Правила за управление на електроенергийната система
 
Постановление № 260 от 24 ноември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
 
Правила за управление на електроразпределителните мрежи
 
Правила за условията и реда за предоставяне на достъп до електропреносната и електроразпределителните мрежи
 
Правила за търговия с електрическа енергия
 
Наредба № рд-07-1 от 4 април 2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
 
Постановление № 374 от 22 декември 2016 г. за изпълнението на държавния бюджет на република България за 2017 г.
 
Постановление № 252 от 16 ноември 2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г. за отбелязване на 100 години от първата световна война и на участието на България в нея
 

Отменени актове

Наредба № 1 от 23 януари 2009 г. за обучението на деца и ученици със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания
 
Правилник за реда за вписване и водене на централния професионален регистър на строителя от 2013 г.
 
Наредба № 16 от 8 декември 2016 г. за управлението на качеството в институциите
 
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на окръжния и административния съд - габрово, за 2017 г.
 
Наредба № 7 от 29 декември 2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (загл. доп. - дв, бр. 27 от 2008 г.)