СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Информация за имот, граничещ с микроязовир
Кирил Драганов:
От къде мога да получа информация за имот, граничещ с микроязовир /напоителен/, дали попада в санитарно-охранителна зона и какви ограничения върху имота произлизат от това. Информацията ми е нужна във връзка с изработване на ПУП-ПРЗ и съобразяване на ограничителната линия на застрояване в частта граничеща с язовира.В картата на възстановената собственост няма наложени ограничения върху имота.
Отговор от Георги Григоров, федерален секретар на НСФ
Информация за предназначението на територията и на поземлените имоти, които се определят съгласно общите устройствени   планове съгласно чл. 105 от ЗУТ, може да получите от общината, в чието землище попада съответният имот.