СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Изграждане на абонатна станция
Мая: В договора подписан със строителна фирма е записано, че те трябва да изградят абонатна станция и блока да бъде приобщен към топлофикация. Отказахме да подпишем акт 15, защото те не изпълниха тази точка от договора а те от своя страна спряха да ни плащат наема и започнаха да ни заплашват. Моля кажете как да постъпим, към кого да се обърнем, имаме ли право да не им разписваме?
Отговор от Георги Григоров, федерален секретар на НСФ
Ако имате писмена покана за съставяне на акт образец 15 и не се явите до 24 часа след определения в поканата срок. Актът се подписва от явилите се страни, а не явилата се страна се замества от органа издал разрешенията за строеж. Липсата на подпис на не явилата се страна не е основание за обявяване на акта за недействителен / чл. 5, ал. 2,3,4 и 5 от Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството/.Споровете при съставяне на актове и протоколи между участниците в строителството, свързани с прилагане на нормативната уредба по проектиране в строителството и със спазване на изискванията на чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ в етапа на изпълнение на строежа се решават от лицето изпълняващо строителен надзор съгласно чл. 5, ал. 7 от Наредба №3