СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Некоректен строител
Иван Стефанов:
Некоректен строител. Как да накарам фирмата, на която съм учредил право на строеж да направи акт 15, а след това и удостоверение за въвеждане в експлоатация? Всички опити за комуникация по темата удрят на камък. Незнайно как в сградата е пуснат ток и вода и вече са се настанили да живеят хора. От октомври 2006г. имаме Удостоверение по чл.181,ал.2 от ЗУТ. Има ли опасност да бъдат изпуснати някои срокове относно издаването на акт 15 и въвеждането на сградата в експлоатация? Как да накарам фирмата да се активизира ?
Отговор от Георги Григоров, федерален секретар на НСФ
Срокове за съставяне на констативен акт, образец 15 не са определени в Наредба№3  за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чл. 176, ал. 1 от ЗУТ. Неустойки за неизпълнение на договора ви със строителя, следва да търсите съгласно Закона за задълженията и договорите. Съгласно чл. 178, ал.1 от ЗУТ, „не се разрешава да се ползват строежи или части от тях преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган по чл. 177 от ЗУТ. За да констатирате, че строежът се ползва, следва да поискате съставяне на констативен протокол с участие на представител на общината (чл. 223 от ЗУТ), на строителния надзор и на строителя. Ако има констатирано ползване на строежа, се съставя констативен акт от общината (чл. 178, ал. 5), който в 3-дневен срок се изпраща в ДНСК за взимане на мерки, съгласно чл. 222, ал. 1, т.7 от ЗУТ.