СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Необходим ли е документ за отказ от ДНСК?
Константин:
Със заповед от 1995г. беше назначена комисия от ДНСК за приемане и издаване на акт 16 - удостоверение за ползване. Комисията не установи нарушение, но двама от съсобствениците ми отказаха да подпишат акт 16 и досега сградата не е приета. Длъжна ли е била ДНСК да издаде документ за отказ за издаване или становище по удостоверението за ползване , което сме искали със заповедта от 1995г. ? Аз като съсобственик мога ли да предприема нещо сам за приемане на сградата или само за моята част ?
Отговор от Георги Григоров, федерален секретар на НСФ
Съгласно Наредба №2 за въвеждане в експлоатация на строежите в България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти / ДВ, бр. 72 от 15.08.2003г, изм. Бр. 49 от 14.06.2005г/ чл. 8, член на Държавната приемателна комисия е длъжен да подпише съответния протокол обр.16. При несъгласие, според чл. 15, ал. 1 от същата наредба, член на комисията изразява особено мнение в протокол и го представя на председателя на ДПК в писмена форма не по-късно от три работни дни след последното заседание на комисията. Председателят на ДПК, съгласно чл.16, ал.1, представя протокол с особените мнения и със собствено становище в срок от 5 работни дни след датата на последното заседание на органа и издава заповедта за назначаване на комисията. При отказ се постъпва по реда на чл. 18, ал. 1 и 2 от същата наредба.