СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Сделка с поземлен имот
Даниела Стоянова:
Предстои ми сделка с поземлен имот, с неприложена улична регулация, за който е отреден УПИ. В него има построени, и то преди 7 април 1987 г. приземен и първи етаж от двуетажна еднофамилна масивна жилищна сграда. Собствениците представят за недовършената сграда: одобрен архитектурен проект, протокол за дадена строителна линия и ниво, и строително разрешение. За целия имот има издадени актуални: скица и удостоверение за описание и идентичност на имот, в което след описанието на дворното място за тази сграда е записано: „масивна жилищна сграда с изградени приземен и първи жилищен етаж на плоча в груб вид, застроена на 64 кв.м.“ При представяне на комплекта стр. документи Гл. архитект на общината е отказал да бъде констатирано с протокол по чл. 181 от ЗУТ завършване в груб вид на построеното дотук, с аргумента, че : "Груб строеж" е сграда или постройка, на която са изпълнени ограждащите стени и покривът, без или със различна степен на изпълнени довършителни работи (ДР на ЗУТ). Какво може да се прехвърли в този случай, заедно със земята?
Отговор от Георги Григоров, федерален секретар на НСФ
Съгласно чл. 181 ал. 2 от ЗУТ сградата трябва да е завършена в груб строеж, за нея трябва да има съставен акт образец 14 за приемане на конструкцията съгласно Наредба №3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството. Следва да изисквате от собствениците този акт, за да може сградата (строежа), да бъде предмет на прехвърлителна сделка.