СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Забрана за ползване на обект
Ивелин:
Съсобственик съм на групов строеж и имаме изваден акт 15. Как да процедирам като съсобственик за изваждане на акт 16 и въвеждане на обекта в експлоатация (в момента има заповед за забрана, ползването на обекта от РДНСК)? Има нежелание за подписване на екзекутиви и плащането им от съсобствениците ми.
Отговор от Георги Григоров, федерален секретар на НСФ
При издадена заповед за спиране на строителството, съгласно чл.224, ал. 5 от ЗУТ, строителството може да продължи с разрешение на органа, който я е издал, след отстраняване на причините, довели до спирането. Искане за комисия за протокол обр.16 се прави от възложителя или упълномощено от него лице по реда на чл.4 от Наредба№2 за въвеждане в експлоатация на строежите в  България и минимални гаранционни срокове за изпълнени СМР, съоръжения и строителни обекти.