Енергийната ефективност и качествените продукти за тяхното строителство коментира арх. Павел Янев.

При строителството на обществени сгради по цял свят се следват няколко изключително важни правила - сградата да привлича посетители, да е иновативна със своята визия, дизайн и технология, както и да е качествена откъм използваните материали. Следването на цели при проектирането винаги е било приоритет - независимо дали те са социални, икономически или екологични. И при избора на материал за изграждането на една сграда е повече от необходимо да се съобразяваме с горните гледни точки, казва арх. Павел Янев (ALL IN STUDIO).

 

„Хората винаги са оценявали една сграда по нейната обвивка - фасадата, тъй като тя е лицето пред социума, но ние като архитекти знаем, че една сграда е съвкупност от множество елементи - стени, изолации, инсталации! И за да се случи една сграда, трябва да обърнем внимание на всеки един елемент по отделно и да изберем най-качествения и най-подходящия за дадената задача. А всеки елемент може да бъде изграден от различни материали, които задължително трябва да носят със себе си определени качествени характеристики - прецизност на размерите, по-малко строителни отпадъци, по-малко довършителни работи, влагоустойчивост, съвместимост с други материали", обяснява архитектът.

 

Изискванията към строителните материали и наличието на сертификати като LEED и BREEAM са гаранция и сигурна защита, че вложеният материал ще се изплати в дългосрочен план. Затова според арх. Янев бизнесите, които държат на качествено строително изпълнение на своите сгради, трябва да обърнат внимание на някои основни качества на продуктите, които ползват. 

 

Офис сградата Florentinum в Прага с LEED Gold сертификат

 

Сградите имат изключителна важна роля в енергийната ефективност - те са потребители на 40% от консумираната енергия, от които 75% за отопление и охлаждане и само 25% за топла вода, електричество и уреди. Причината е една - недостатъчно добри външни зидове и лоша изолация. Чрез влагане на правилните материали сградите могат да имат значителен принос в борбата с изменението на климата и консумирането на енергия.

 

Офис сградата Crystal в Прага, сертифицирана по системата за устойчиво строителство BREEAM с рейтинг Excellent

 

Според един от последните доклади, свързан със замърсяването, строителните отпадъци са в топ 5 на замърсителите. Продуктите на YTONG са препоръчителни, защото имат нисък разход на суровини, рециклируеми са и намаляват разходите за целия жизнен цикъл на сградата. YTONG се произвежда по екологична, безотпадна и енергоспестяваща технология, която гарантира грижата за здравето на хората и опазването на околната среда. Блоковете на  YTONG са за препоръчване, защото притежават декларация за въздействие върху околната среда (екологична декларация), издадена от немския институт IBU - Institut Bauen und Umwelt e.V., казва арх. Янев.

 

„Бизнесите, които са пряко или косвено свързани със строителството на хотели, е нужно да обърнат изключително внимание на шумоизолацията в техните сгради поради една единствена причина - "негово величество Клиентът". Представете си, че летите от САЩ до България, полетът е 13+ часа и пристигате в София по обяд, чекирате се в хотела, а в съседната стая се чисти или се гледа телевизия. Спането и почивката са мираж! Хотелът ще загуби своя клиент поради липсата на инвестиция в шумоизолиращи материали. Достатъчно е да се помисли за това още по време на строителството", препоръчва архитектът.

 

 

YTONG е материал с ниско обемно тегло, но поради клетъчната му структура стените, изградени с него, имат индекс на изолация от въздушен шум, по-висок от масивни стени от други материали със същата повърхнинна маса. Това го прави перфектния материал, когато се проектира хотел и се търси максимален индекс на шумоизолация от въздушен шум.

 

 

Строителните предприемачи най-често строят сгради с цел продажба на краен клиент и по-рядко - за да ги експлоатират директно. В такива случаи освен оптимизирането на разходите е важно всяка сграда според предназначението ѝ да отговаря и на конкретни очаквания на потребителя. В днешно време потребителите и крайните клиенти имат високи очаквания към крайния продукт и искат сигурна инвестиция. По-висока стойност за собствениците и обитателите имат "по-умните" сгради, които използват технологии, оптимизиращи експлоатационните характеристики. Търсят се сгради, които подобряват качеството на обитаване вътре в тях - топлинно, визуално и акустично. За да обобщим тези очаквания, това са задължителните за 21 век шумоизолация, топлоизолация и пожарозащита, казва в заключение арх. Павел Янев.