XELLA Group определи трите водещи тенденции в строителната индустрия: иновации, дигитализация и кръгова икономика.