СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Концесията за "Ски-зона Банско" - подкрепяна от институциите
 Facebook

Концесията за "Ски-зона Банско" - подкрепяна от институциите12.12.2017 / 10:55 - CityBuild.bg

Нередности има в предложения договор, твърдят обаче от Коалиция „За да остане природа в България“.

 

"Концесията за "Ски-зона Банско" от 2001 г. трябва да бъде приведена в съответствие със сега действащото законодателство". Това заяви министърът на околната среда и водите Нено Димов вчера след кръгла маса в МОСВ, на която бяха обсъдени проектите на решения на Министерски съвет за промяна на плана за управление на Национален парк „Пирин" и за даване на съгласие за сключване на допълнително споразумение за изменение на договор за предоставяне на концесия върху защитена територия, изключителна държавна собственост, представляваща част от Национален парк "Пирин", община Банско, област Благоевград, за изграждане и експлоатация на "Ски-зона с център гр. Банско".

 

 

"Ясно е, че трябва да постигнем такова управление на "Ски-зона Банско", че да няма опашки на лифтовете. Ясно е, че автомобилният транспорт замърсява много повече от въжения, защото лифтът е електрическо съоръжение", каза министър Димов. Той увери, че няма основания за притеснения относно опазването на частта на Национален парк "Пирин", определена за обект на световното наследство от Комитета на световното наследство на ЮНЕСКО. Министърът уточни, че изграждането на ски писти и съоръжения може да се извършва само в границите на "буферната зона" на обекта. В зоната няма да има никакво строителство, освен на ски писти, ски съоръжения и свързаната с тях техническа инфраструктура.

 

 

В кръглата маса участваха министрите на туризма Николина Ангелкова, и на младежта и спорта Красен Кралев, представители на други министерства и ведомства, на Национален парк „Пирин", на община Банско, бившите министри на околната среда и водите Нона Караджова и Евдокия Манева, народни представители, експерти и представители на неправителствени организации. Всички присъстващи се изказаха в подкрепа на предложените проекти, съобщават от МОСВ. 

 

Министър Ангелкова заяви, че подкрепя изграждането на втори лифт в Банско. Според нея на дискусията е заявено достатъчно ясно, че няма как на територията на концесията да се извърши каквото и да е строителство, без да мине през всички процедури, съгласно националното и европейското законодателство, включително и ОВОС, така че Национален парк "Пирин" е абсолютно защитен

 

Министърът на младежта и спорта Красен Кралев заяви, че категорично стои зад идеята за втори лифт. Според него трябва да се изградят писти и кабинкови лифтове, които да направят и спортния туризъм, и практикуването на зимни спортове достъпни за всеки български гражданин. "Алтернативата на кабинковия лифт са над 130 микробуса с по 15 места, които да извозват туристи всеки час. Ясно е кое ще доведе до по-големи щети за околната среда. Това ще причини и негативен имидж за България като ски дестинация", категоричен бе министър Кралев. "Истинският въпрос тук е не дали е необходимо, а колко ски писти и колко лифта са необходими, за да може да имаме адекватна на обществените нужди спортна зимна инфраструктура", подчерта спортният министър.

 

 

На кръглата маса беше обяснено, че целта на изменението на Концесионния договор за "Ски-зона с център гр. Банско" е прецизиране и поставяне на договора на ясна основа, в съответствие с действащото законодателство. Предвижда се залагане на ясни санкционни механизми за нарушения от страна на концесионера. Променя се и методиката за формиране на концесионната такса, което ще доведе до поне двойно увеличение на приходите от нея.

 

Чрез изменението на концесионният договор еднозначно ще бъдат определени предметът и обектът на концесия. Концесията ще е за изграждане, управление и поддържане на обекта на концесията на риск на концесионера. Възнаграждението ще се състои от правото на концесионера да експлоатира обекта на концесията. Самият обект ще се определи като спортен и туристически комплекс "Ски-зона с център гр. Банско", представляващ частта от Национален парк "Пирин".

 

Обектът ще е съвкупност от съществуващите към датата на сключване на концесионния договор ски писти и трасета, както и изградените след сключването на концесионния договор ски писти, трасета и обслужващите ги лифтове, влекове и другите съоръжения. Концесията ще включва и туристическата, спортната и техническата инфраструктура, включително обществено обслужващи и технологични сгради и преместваеми обекти.

 

С изменението на договора ще се допълнят условията за осъществяване на концесията, като се определи, че изграждането на ски писти и трасета и обслужващите съоръжения и обекти може да се извършва само съгласувано с концедента, след влязъл в сила устройствен план и в границите на "буферната зона" на обекта на световното наследство, определена от Комитета на световното наследство на ЮНЕСКО и след провеждане на изискуемите процедури по екологичното законодателство. Всички подобрения, които са изградени от концесионера върху концесионната площ, ще са публична държавна собственост от датата на въвеждането им в експлоатация.

 

Ще се включат текстове, с които еднозначно да бъде определен основният метод за изчисляване на концесионното плащане и показателите, които го формират, като ефектът ще бъде минимум двойно увеличение на концесионното плащане. Ще се уточни, че плащането по Закона за защитените територии на концесионера към Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда към Министерството на околната среда и водите, представлява сума от 5 на сто върху годишното концесионно плащане, но не е част от това плащане. По този начин ще се прекратят споровете относно задължението на концесионера да заплаща тази допълнителна сума.

 

 

На концесионера ще се вменят и редица задължения, като изработване на специализирана карта, регистър и информационна система на концесионната площ и осигуряване  изработването на подробен устройствен план на концесионната площ, заедно с план-схеми на елементите на техническата инфраструктура и схеми на преместваемите обекти.

 

С изменението на договора ще се определи отговорността на страните при неизпълнение на условията за осъществяване на концесията и ще се въведат клаузи за санкции и неустойки при системно неизпълнение от страна на концесионера на основни задължения и параметри на договора. Към момента договорът предвижда единствено неустойки за забавено плащане на концесионното възнаграждение.

 

Пълния запис на кръглата маса:

 

 

Коалицията „За да остане природа в България” обаче твърди, че редица нередности в предложението за промяна в концесионния договор на ски-зона Банско е показал детайлен анализ, извършен от нейни експерти. Според нея  бързането за прокарване на промяната е опит да се избегне прилагането на новия Закон за концесиите, който влиза в сила от 5 януари.

 

Тъй като размерът на концесията надхвърля сумата от 5 млн. евро оборот за срока ѝ, според новия закон за промяната трябва бъде уведомена Европейската комисия. Нещо повече - ще се наложи да се доказва пред Комисията, че настоящият концесионер е единственият, който би могъл да стопанисва зоната след изменението, предвиждащо увеличаване на площта на новото строителство. Според Коалицията, в бързината да бъдат изпреварени новите по-строги правила, са допуснати редица нарушения на българското и международното законодателство.

 
Коалицията „За да остане природа в България" отказва участие в каквито и да било срещи за обсъждане на съдбата на НП Пирин, преди да е получила отговор на тези и други  въпроси, които ще бъдат изпратени към Валери Симеонов, и се надява Министерски съвет да отговори публично на тях /заседанието на правителството е утре/. Коалицията организира протест на 13 декември от 18,30 часа на метростанцията при НДК, при паметника на Алеко Константинов.

 

Карта на предложената нова концесия с "навлизане в зоната за ограничаване на човешкото въздействие на НП Пирин, съответно в обекта на ЮНЕСКО".

 

Карта ски зона Банско със спортните съоръжения, изградени и/или експлоатирани "при съществени нарушения на Концесионния договор".

 

 
още от Новини

още от Страната

още от Избрано