СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Обединение "Инфра груп 2018" ще реконструира трамвайното трасе по бул. “Цар Борис III“
 Facebook

Обединение "Инфра груп 2018" ще реконструира трамвайното трасе по бул. “Цар Борис III“21.08.2018 / 15:44 - CityBuild.bg

Участъкът е от трамвайно ухо “Княжево“ до т.у. “Съдебна палата“, включително и бул. „Македония” със „зелени” релси.

 

Обединение „Инфра груп 2018" е класирано на първо място с 93,25 точки в процедурата за избор на изпълнител на ремонта на трамвайното трасе по бул. „Цар Борис ІІІ". Обединението е съставено от „РВП Илиенци" ЕООД и „Джи Пи Груп" АД. „До края на месеца тече срокът за обжалване, а напролет ще започне обновяването на трасето", каза кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова. Тя обясни, че ще бъдат доставени нови трамваи, които да обслужват линията. „Трасето е обособено, трамваят става бърз", каза още тя.

 

Ценовите предложения на допуснатите участници за реконструкция на трамваен релсов път по бул. "Цар Борис III" бяха отворени на 6 юли. Авторският надзор е възложен на „Инжпроект" ООД. Дейностите са по проект „Интегриран столичен градски транспорт - фаза ІІ" по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014- 2020.

 

Реконструиран ще бъде трамвайният релсов път по бул. "Цар Борис ІІІ" от обръщателно трамвайно ухо „Съдебна палата" до трамвайно ухо "Княжево"" с обща дължина 16 152 м единичен коловоз. Участъкът обслужва трамвайна линия №5, която е най-натоварената линия в София.

 

Няма да се работи в участъка при изграждащата се метростанция „Житница", на кръстовището на бул. „Гоце Делчев" и бул. „Цар Борис ІІІ". Няма да се работи и по участъка на пл. "Руски паметник", защото през 2015 г. беше извършена основна реконструкция на площада и бяха изградени "зелени релси".

 

Снимка: CityBuild.bg

 

Участъкът за реконструкция на бул. "Цар Борис ІІІ" от е разделен на две части:

 

Реконструкция на трамваен релсов път от пл. "Руски паметник" до трамвайно ухо „Княжево"

 

Проектът обхваща трамвайните трасета по бул. Ген. Едуард Тотлебен", бул. "Цар Борис III", трамвайно ухо „Княжево", кривите към "Трамкар", трамвайно ухо „Бъкстон", кривите към бул."Овча купел", трамвайно ухо „Никола Петков".

 

Спирките, на които ще се реконструират пероните, са бул. „Акад. Ив. Гешов"; ж.к. „Лагера"; ж.к. „Хиподрума"; ул. „Нишава"; ж.к. „Красно село"; ж.к. „Бъкстон"; кв. „Овча купел"; кв. „Павлово"; бул. „Никола Петков"; ул. „Планинец"; ул. „Райска градина". Предвидени са 25 спиркови навеси.

 

От пл. „Руски паметник" до спирка „Шипка" е предвидено да се подменят и бордюрите на трамвайното трасе откъм централното платно на бул. „Борис III" и на цялата ограда от двете страни на трамвайното трасе. Предвижда се подмяна на настилката на пътното платно и тротоарите в участъка по бул. „Цар Борис III" от трамвайното платно до трамвайно ухо „Княжево".

 

Тротоарите ще са унипаваж с дебелина 6 см, положен върху пясък 3 см и 35 см трошен камък. Гранитните бордюри се пренареждат и повдигат до проектно ниво. Бетоновите бордюри се подменят с нови 18/35см. Предвидено е поставяне на тръбно решетъчен парапет. Ще бъде осигурена достъпна среда. Ще бъдат реконструирани водопроводите, пресичащи трасето на трамвайния релсов път по бул."Цар Борис III". В участъка от ул. "Райска градина" до ухото на трамвая в Княжево се предвижда изграждане на нова тръбна мрежа за улично осветление при пресичането на трамвайната линия срещу съществуващите касетки за улично осветление, както и на нова тръбна мрежа по двата тротоара на бул."Цар Борис III".

 

Паркоустройственото решение е запазване на исторически формиралия се обемно-пространствен образ на бул. „Цар Борис" III по отношение но растителността - рамка от висока дървесна растителност, подчертана от пирамидална топола, и ниска лентовидна зелена ивица от двустранен жив плет от птиче грозде. В участъка от сп. "Охрид " (ул. „Райска градина") до трамвайно ухо "Княжево" съгласно експертна оценка се премахват 7 дървета и се засаждат 30 нови от сребриста липа. За тротоарните пространства, непосредствено тангиращи трамвайните обръщателни уши, също се предвиждат алейни дървета. Вътре в техните зелените площи се предвижда саниране на 5 изсъхналите дървета, оформяне на корони и прочистване на храстовите масиви от повети и увивна растителност. Оформят се нови растителни групи, като се предвиждат 8 нови дървета /явори и съществуващи 39 дървета/. Избрани са видове с красив цъфтеж и подходящ хабитус, които издържат на градски условия.

 

Реконструкция на трамваен релсов път по бул. "Македония" и ул. „Алабин" от пл. "Руски паметник" до трамвайно обръщателно ухо "Съдебна палата"

 

По бул. „Македония" трамвайната линия се запазва в центъра на централното платно, като се предвижда тревно покритие от 2296 кв.м на трамвайния релсов път.

 

Снимка: CityBuild.bg

 

Обособени са две зони за косо паркиране по продължение на локалните платна. Развита е двупосочна велоалея в северната разделителна зона с габарит от 2,00 метра и на отстояние минимум 1,55м от бордюра, ограничаващ релсовия път. В тази зона по друг проект се предвиждат и велогардероби.

 

Паркоустройственото решение е запазване на исторически формиралия се обемно-пространствен образ по отношение на растителността - рамка от висока дървесна растителност по тротоарите за участъка на трамвайното трасе от ухо „Съдебна палата" до пл. "Македония", което преминава по ул. "Алабин", а за участъка от пл. "Македония" до пл. "Руски паметник" - и зелени разделителни ивици двустранно на трамвайното трасе, с характер на „зелен булевард" с места за краткотраен отдих. Те се предвиждат на пресечките на ул. "Ивайло" и ул. "20-ти април". Оформени са 2 места за почивка с 4 пейки и 4 кошчета. Настилката на площадките е предвидена за изграждане с гранитни павета 10/10/10 см. Зелените площи са с обхват 2930 м.кв. Ще бъде изградена и автоматизирана поливна система към тях - от площад „Руски паметник" до площад „Македония", като това не включва зелените площи в прилежащите тротоари на булеварда.

 

В участъка от ухо „Съдебна палата" до пл. "Македония" подборът е от явори, с които да се подменят старите и болни дървета от ясен - 23 бр. по ул. "Алабин". Това се налага заради лошото състояние на дърветата с множество механични и болестни повреди по кората, удебеляване на ствола, суховършия. Многократната резитба „на глава" силно е променила характерният хабитус на дърветата и е нарушила естетическия им вид /съотношение дебелина на ствола - големина на короната/. Кореновата система е надигнала плочниците и при смяната им с нови ефектът ще е краткотраен. Поради това проектното решение предлага подмяна на дърветата по южния тротоар с нови от кълбовиден явор - 101 бр., с високо изнесена корона, които показват добро развитие в градски условия. Засаждането се предлага да става с едроразмерни фиданки с височина 2.00-2,50 м. За плочника при ухо „Съдебна палата" се предвиждат улични дървета - 6 бр. от червенолистен явор за оформяне на пространството. 

 

За участъка от пл. „Македония" до пл. „Руски паметник" съществуващият растителен вид от липи /едролистни и дребнолистни/ се запазва при попълване и възстановяване на изсъхнали екземп ляри 62 бр. В проектното решение са включени новозасадени липови фиданки в разделителните ивици по бул."Македония" /като част от тях се преместват на нови места - 7 бр./. Успоредно на тези фиданки откъм локалите се предвиждат и червенолистен явор - 31 бр., които да осигурят акцент в озеленяването на разделителните ивици. Храстовата растителност е разположена под формата на жив плет от двете страни на зеления трамвай /с Laurocerasus officinalis/ - 4 981 бр., а откъм северния паркинг и при пероните - Photinia х fraseri - 3 047 бр.

 

Паркоместата откъм северното и южното локално платно са обособени в пакети от по 3 бр. със зелени разделителни ивици, в които освен едроразмерната растителност, спомената по-горе, са предвидени Rosa ssp -  980 6р. 

 

В целия участък се предвижда фрезоване на съществуващата асфалтобетонова настилка и нови два пласта по 4см, като износващият асфалтов пласт на пътните платна се изпълнява от плътен асфалтобетон. Тротоарната настилка се предвижда да се изгради от унипаваж с дебелина 6см, положен върху пясък 3см и 35см трошен камък. Гранитните бордюри се пренареждат и повдигат до проектно ниво. Съществуващите бетонови бордюри изцяло се подменят с нови 18/35см.

 

На местата на пешеходните преминавания се изпълняват понижения на бордюрите и тротоарните настилки. При кръстовищата със светлинно регулиране се изграждат червени тактилни ленти, а при нерегулираните - жьлти. Предвидена е нова конструкция на настилката на паркоместата и подмяна на бордюрите. Паркоместата са 149, от които 8 са предвидени за хора с увреждания. Ще бъдат реконстрирани водопроводите, пресичащи трасето на трамвайния релсов път по ул. „Алабин" и бул. "Македония", които са в лошо експлоатационно състояние. Предвидени са и 5 спиркови навеси.

 

Снимки: CityBuild.bg

 

От "Спаси София" преди време и наскоро поискаха осъвременяване на проекта за бул. "Македония". Днес за CityBuild.bg Борис Бонев от организацията заяви, че след проведена през юли среща с главния архитект на столицата Здравко Здравков той е показал разбиране за това, че е необходима промяна на проекта и бул. "Македония" не би трявало да бъде паркинг в четири ленти. Концепцията на "Спаси София" с идеята булевардът в частта от Руски паметник до пл. "Македония" да бъде с приоритет за градски транспорт, пешеходци и да се оформи линеен парк е изпратена до НАГ, но все още няма отговор. Според Бонев, независимо с какво задание се печели поръчка, после проектът може да бъде променен, т.е. независимо, че е избран изпълнител, все още има вариант техните идеи да бъдат реализирани.

 

Концепцията на "Спаси София" цели максимално да се използват наличното пространство за нуждите на всички софиянци - не само достатъчно място за автомобилите, но и приятни пространства за пешеходците, модерен дизайн, много зеленина, безопасни и отделени велоалеи, повдигнати кръстовища, зелено и обезшумено трамвайно трасе и модерно осветление.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ема Димитрова

 

 
още от Новини

още от София

още от Избрано