СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Обявиха конкурс за площад "Света Неделя" в столицата
 Facebook

Обявиха конкурс за площад "Света Неделя" в столицата15.01.2013 / 13:18 - citybuild.bg

Предмет на конкурса е изготвяне на урбанистична концепция и архитектурно-благоустройствено оформяне

 

Конкурсът е преди всичко на пространството на самия площад. Същевременно, сложността на ситуацията изисква аргументирана защита на тези предложения в обхвата на „контактната зона“ на пл. „Света Неделя“ и в по-широкия обхват, на част от Централната градска зона на София. 

 

Възложител на конкурса е Столична община, представлявана от главния архитект Петър Диков, съгласно заповед № РД-09-697/29.10.2012г. на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова. Конкурсът, съгласно чл. 5, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси в устройственото планиране и инвестиционното проектиране, е таен (анонимен) - провежда се при запазване анонимността на кандидатите до класиране на проектите им от журито. Конкурсът е едноетапен и открит, съгласно чл. 95 от Закона за обществените поръчки. 

 

Право на участие в конкурса имат всички български и чуждестранни физически и/или юридически лица или техни обединения с професионална регистрация в съответния компетентен орган на архитекти в държавата, от която идват. За участниците от България се изисква регистрация за пълна проектанска способност към Камарата на архитектите в България. Ако проектът е подготвен от екип, задължително е поне един от членовете на екипа да има подобна професионална регистрация.

 

 

Средствата за подготовка и провеждане на конкурса, се разпределят, както следва:

 

Награден фонд - 45 000 лв., от които: 

 

Една първа награда в размер на 25 000 лв.  

Една втора награда в размер на 10 000 лв.  

Две трети награди в размер на 5 000 лв. 

 

Възнаграждението на членовете на техническата комисия, на журито и на привлечените експерти е в размер на 10 000 лв. При неприсъждане на някоя от първоначално обявените награди, журито има право да разпредели сумата съобразно резултатите от конкурса и броя на отличените проекти.    

 

Срокове

 

Краен срок за регистрация и получаване на конкурсната програма - до 16:00 часа на 08.02.2013г. на адрес: гр. София, ул. „Сердика" №5, партер - деловодство.

 

Краен срок за задаване за въпроси към Възложителя - 01.03.2013г. 

 

Краен срок за отговори на въпроси - 11.03.2013г. 

 

Краен срок за регистрация, получаване на конкурсната програма и предаване на конкурсните проекти - до 16:00 часа на 08.04.2013 г. на адрес:  гр.  София,  ул. „Сердика"  №5,  партер -  -  дирекция „Административно обслужване", отдел „Деловодство и документално обслужване".   

 

В 14-дневен срок от датата на оповестяване на резултатите Възложителят организира изложба на конкурсните проекти. Изложбата завършва с обсъждане, в което задължително участват председателят на журито или неговият заместник, членове на журито и представители на възложителя. 

 

След приключване на конкурса, Възложителят сключва договор с авторите на първопремирания проект за изработване на „Обемно-устройствено проучване  за пл. „Св.  Неделя". Първопремираният авторски колектив ще се ползва и с правата на консултант при възлагане на инвестиционни проекти в обхвата на обемно-устройственото проучване. Ако носителят на първа награда е небългарски архитект, правоспособност за работа в България му се предоставя според правилата на Камарата на архитектите в България. 

 

Всички подробности за конкурса може да видите тук.

 

Снимки: citybuild.bg

 

 
още от Новини

още от София