СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Удължават срока за кандидатстване по ОПРР за проекти за социална инфраструктура
 Facebook

Удължават срока за кандидатстване по ОПРР за проекти за социална инфраструктура12.12.2019 / 17:16 - CityBuild.bg

Предвижда се да бъде създадена такава за 74 нови обекта.

 

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. се удължава срокът за кандидатстване по процедура „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания" по приоритетна ос 5 „Регионална социална инфраструктура" на оперативната програма. Удължаването е с цел да бъдат поканени да кандидатстват резервните общини за изграждане на инфраструктурата на социалните услуги, за които не са подадени или одобрени проектни предложения в рамките на първоначално определения срок за кандидатстване.

 

По процедурата се предвижда да бъде изградена инфраструктура за създаване на 74 нови обекта, от които 30 центъра за грижа за лица с психични разстройства, 22 центъра за лица с умствена изостаналост, 7 центъра за лица с различни форми на деменция, 9 центъра за възрастни хора в невъзможност за самообслужване  и 6 дневни центъра за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства.

 

По процедурата са сключени 26 договора с общини от Картите на услугите. Те включват изграждане, ремонт, обзавеждане и оборудване, необходими за създаване на 61 центъра за грижа (26 за лица с психични разстройства, 20 за лица с умствена изостаналост, 7 за лица с различни форми на деменция и 8 за възрастни хора в невъзможност за самообслужване) и 6 дневни центрове за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства.

 

Изменените Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-5.002„Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания" по приоритетна ос 5 „Подкрепа за деинституционализация на социалните услуги за възрастни и хора с увреждания" и заповедта за изменението им са качени на сайта на МРРБ.

 

 
още от Новини

още от Страната