СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Уличната мрежа в София се подобрява, но изостава спрямо разрастването на града
 Facebook

Уличната мрежа в София се подобрява, но изостава спрямо разрастването на града24.02.2021 / 15:23 - CityBuild.bg

Плавно намаляват пътуванията с обществен транспорт, а основната бариера пред велосипедния е инфраструктурна.

 

 

Липсващите връзки от първостепенната улична мрежа се доизграждат през последното десетилетие, но все още изостават спрямо темповете на разрастване на града и на моторизацията на населението. Последните данни за новорегистрираните и дерегистрираните автомобили в Столична община показват, че степента на моторизация е скочила от 515 авт./1000 души в края на 2016 г. на 663 авт./1000 души през 2020 година. Това е увеличение от 28.7%. За сравнение много от големите европейски градове имат нива на моторизация под 450 авт./1000 души.  

 

Пешеходната свързаност в рамките на отделните градски зони е добра, но част от зоните са изолирани една спрямо друга. По този начин пешеходните маршрути на кратки разстояния често са значително удължени, което ограничава този тип придвижване. Големите инфраструктурни обекти в града нерядко се явяват бариери, възпрепятстващи свободното пешеходно движение. В някои случаи пространствената изолираност води до социална такава, както и до липса на достъп до базови услуги на близко пешеходно разстояние. 

 

Наблюдава се тенденция за плавно намаление на пътуванията с обществен транспорт, независимо от пускането на метрото. Градският транспорт все още е доминиращата форма на придвижване, но увеличаването на дела на пътуващите с метро не успява да компенсира спада при останалите видове обществен транспорт, въпреки инвестициите в масовото обновяване на превозните средства. Общото намаление на годишния брой пътници с обществения транспорт за периода 2011-2017 г. е 8,6 процента.  

 

Велосипедният транспорт има огромен потенциал за развитие, тъй като делът му в транспортния микс все още е незначителен - между 1% и 2% според последните проучвания от 2017 и 2020 година. Основната бариера е инфраструктурна, тъй като в момента центърът и основните бизнес зони не са достъпни за голяма част от населението през качествена и безопасна веломрежа. Реализирането на мрежа от безопасни, обособени трасета първо по главните радиални направления към центъра, както и обвързването ѝ с вече съществуващата велосипедна инфраструктура, са най-важните стъпки към повишаването на атрактивността на велосипеда като средство за ежедневно придвижване.  

 

Пълният анализ на тема "Транспорт" с графики и карти можете да разгледате на интернет страницата на Програма за София.

 

 

Анализът е част от мащабно и задълбочено проучване на различните аспекти от градското развитие на София, което "Софияплан" представя поетапно. Проучването е първият етап от подготовката на Програма за София - новият план за интегрирано развитие на Столична община, който ще насочва програмно финансиране от Европейския съюз за периода 2021-2027. Целта на програмата е да бъдат избрани най-аргументираните и необходими на града проекти, които са реалистични за изпълнение и имат ясно обоснован бюджет, срок и източници на финансиране. В момента „Софияплан" работи по втората фаза от подготовката на Програма за София, в която ще бъдат определени зоните с най-големи нужди от намеси, както и предложенията за проекти, които да бъдат реализирани в тях. 

 

Програмата ще стъпва върху дългосрочната стратегия за развитие на столицата и крайградските територии до 2050 г. - Визия за София, като ще развие в детайл и конкретизира стъпките и мерките, заложени в нея. Освен това екипът на "Софияплан" прилага опита и познанията, придобити от участието си в европейската мрежа Com.Unity.Lab, която подпомага политиките за социално и териториално сближаване в градовете.

 

 

 

 
още от Новини

още от София