СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Варианти за велотрасе в Студентски град ще обсъждат на 12 октомври
 Facebook

Варианти за велотрасе в Студентски град ще обсъждат на 12 октомври11.10.2018 / 13:40 - CityBuild.bg

Проучванията ще бъдат дискутирани на заседание на ОЕСУТ от 11.00 часа в НАГ.

 

Проучват се възможните варианти за изграждане на велотрасе, свързващо метростанция "Г. М. Димитров" със Студентски град - кръстовище на "ул. 8-ми декември" и ул. "Акад. Ст. Младенов" и комплекс на НСА, както и свързващо останалата мрежа на града. В допълнение, е необходимо да се приложат и предложения за разполагане на велопаркинги.

 

Описание на трасето

 

Метростанция "Г.М Димитров" към улица "Иван Барянов", надясно по ул. „Харалампи Попйорданов", надясно покрай Музейко и Спортен комплекс на ТУ София (ул. "Георги Брадистилов"), след което по ул. "Росарио", където велотрасето се разделя на две части, тангирайки Студентския парк. Първото разклонение продължава по ул. "Росарио", разклонява се надясно в кратка отсечка през Студентския парк и по бул. "8-ми декември" стига до кръстовището с ул. "Акад. Ст. Младенов" при УНСС. Второто разклонение на велотрасето завива от ул. "Баку", покрай хотел Парк Витоша, включвайки се в Студентския парк, през алеята, която тангира ул. "Акад. Стефан Младенов" до кръстовището с бул. "8-ми декември" при УНСС.

 

 

Анализ на достъпната градска среда с велосипед в Студентски град

 

Анализът на достъпността е направен на база на изчисляване на средната скорост за придвижване с колело. За нуждите на настоящето проучване се възприема 14км/ч за средна скорост на движение за колоездене с цел придвижване в градска среда. За големи булеварди като бул. " Г.М. Димитров4 скоростта е 16км/ч. Това създава пространствени буфери на достъпност по уличната мрежа на Студентски град, равняващи се на 200, 300 и 500м.

 

Резултатът от анализа на достъпността показа, че голяма част от североизточната част на квартала ще бъде лесно достъпна от и до Основното проектно трасе. В района на Студентския парк ще се осигури достъпност от всички части на квартала, които граничат с парка.

 

 

Актуално състояние на уличното осветление в Студентски град

 

Анализът на осветлението в зоната на обслужване на основното трасе показва, че в част от уличната мрежа осветление е в добро състояние. Наблюдават се участъци от улици, където липсва осветление или то е в лошо състояние. Съществени липси се наблюдават в обхвата на трасето при Музейко и при Студентския парк и улиците, тангиращи парка (ул. "Росарио" и ул. "Баку"). Във връзка с това се препоръчва при прекарване на велотрасе по този маршрут да се подобри качеството на осветлението в района.

 

 

Обекти на интерес в достъпна градска среда в Студентски град

 

Много от обектите с голям брой ползватели попадат в обхвата на 200м радиус на обслужване на Основното трасе. Това означава, че с изграждането на това трасе ще се обслужат повечето университети, намиращи се в Студентски град (ХТУ, МГУ, ТУ, ЛТУ, ВУТП и УНСС). Останалите обекти са поликлиниката в Студентски град, спортен център и различни обслужващи обекти. Университетите, поликлиниката и спортния център са потоко-генериращи обекти, които влияят върху механизмите на придвижване в квартала, както и на методите за достигане до квартала. Очаква се реализацията на това трасе да стимулира значителен брой хора да използват велосипед и в последствие метро, вместо кола.

 

 

Предимства

 

Трасето преминава през вътрешно кварталната улична мрежа с ограничен автомобилен трафик. Характеристиките на уличната мрежа предполага успокоен трафик, което предполага безопасни преминавания и пресичания. Зоната на обслужване включва университетите ТУ, ЛТУ, ХТМУ, МГУ, ВУТП. Трасето е най-краткият път от "Г.М. Димитров" до кръстовището при УНСС, тангира парка и предотвратява възможността за конфликти между различните участници в движението. Трасето прави връзка с наземен градски транспорт и съществува потенциал да бъде продължено по протежение на ул. "Проф. Николай Генчев" и свързано със заложеното в ОУП трасе по бул. "Св. Климент Охридски" в посока лифт "Симеоново".

 

Недостатъци

 

Преминаване през улица, която съществува регулационно, но все още не е изградена (част от ул. "Харалампи Попйорданов" до ул. "Георги Брадистилов").

 

Препоръки

 

Препоръчва се реализацията на фази, започвайки от осъществяване на Основното трасе, отвеждащо от метростанцията до кръстовището на ул. "8-ми Декември" и бул. "Акад. Стефан Младенов". Втора фаза е реализирането на Допълващото трасе, което има за цел да допринесе за по-оптималната организация на движението в квартала. Препоръчително е изграждането на всяко едно от трасетата да е съпътствано от съответното облагородяване на средата, като с особено висок приоритет е осветлението. При реализиране на Допълващото трасе е важно паралелно с това да се предложи организация на паркирането в прилежащите зони и организацията на зареждане на обслужващите обекти по протежение на главните улици на квартала.

 

 

Възможни места за велопаркинги

 

Велопаркинги са необходими основно пред входовете на големите обществени обекти. В случая на Студентски град това са основно университетите и спортните зали и съоръжения. При университетите всяка отделна сграда следва да разполага с велосипеден паркинг, съответстващ на броя ползватели (студенти, преподаватели и посетители).

 

Предложените велопаркинги са разположени пред входовете на основните сгради на университетите и другите обществено-обслужващи сгради. Допълващи велопаркинги следва да се предвидят в по-активните зони за спорт и развлечение, както и пред всички общински административни сгради.

 

Разполагането на велопаркинги пред университетите е задача, която трябва да се реши съвместно с администрацията на всеки ВУЗ. Най-оптималното разположение е в дворовете на университетите. Според Наредба No РД-02-20-2 поне 10% от наличните места трябва да са от клас 1 - велосипедни гардероби или стойки, покрити и/или оградени, охраняеми. За охраняеми могат да се считат съоръжения с видеонаблюдение или такива, които се намират в близост до охраната на съответната сграда.

 

 

Цялото проучване - тук.

 

 
още от Новини

още от София