СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 68 от 17.VIII

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Решение № 574 от 13 август 2018 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от закона за подземните богатства - скалнооблицовъчни материали - гнайси, от находище "плаки", разположено в землището на с. кобилино, община ивайловград, област хасково, на "геотул" - еоод, гр. софия
 
Инструкция № І-4 от 8 август 2018 г. за взаимодействие между министерството на вътрешните работи и държавна агенция "национална сигурност"
 
Постановление № 169 от 13 август 2018 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на агенцията за социално подпомагане, приет с постановление № 25 на министерския съвет от 2003 г. (дв, бр. 15 от 2003 г.)
 
Правилник за дейността на комисията по академична етика
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 75 от 2006 г. за определяне на условия и списък с изисквания за здравно състояние на размножителния материал от декоративни растения (дв, бр. 50 от 2006 г.)
 
Наредба за изменение на наредба № 31 от 2007 г. за определяне на правилата за добра клинична практика (дв, бр. 67 от 2007 г.)
 

Променени актове

Наредба № 31 от 12 август 2007 г. за определяне на правилата за добра клинична практика
 
Наредба № 10 от 2008 г. за документацията, представяна от главния/координиращия изследовател или възложителя за получаване на становище от съответната комисия по етика и за процедурата по проследяване на безопасността на медицинските изделия в хода на клиничното изпитване и оценяването на клиничните данни от изпитването (загл. изм. - дв, бр. 31 от 2009 г., в сила от 21.03.2010 г.)
 
Постановление № 266 от 10 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на труда и социалната политика
 
Устройствен правилник на агенцията за социално подпомагане
 
Наредба № 75 от 31 май 2006 г. за определяне на условия и списък с изисквания за здравно състояние на размножителния материал от декоративни растения