СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 15 от 19.II

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 27 от 14 февруари 2019 г. за изменение на националните счетоводни стандарти, приети с постановление № 46 на министерския съвет от 2005 г. (дв, бр. 30 от 2005 г.)
 
Постановление № 28 от 14 февруари 2019 г. за изменение на постановление № 155 на министерския съвет от 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на министерството на правосъдието (дв, бр. 48 от 2015 г.)
 
Постановление № 26 от 13 февруари 2019 г. за изменение и допълнение на правилника за прилагане на закона за развитието на академичния състав в република България, приет с постановление № 202 на министерския съвет от 2010 г. (дв, бр. 75 от 2010 г.)
 
Наредба № 4 от 4 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "лаборант"
 
Наредба № 3 от 4 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "посредник на трудовата борса"
 
Наредба № 11 от 8 февруари 2019 г. за придобиване на квалификация по професията "военнослужещ - санитарен инструктор"
 
Инструкция № 1 от 31 януари 2019 г. за взаимодействие на комисията за регулиране на съобщенията с комисията за енергийно и водно регулиране и с министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията при осъществяване на контрола за осигуряване на достъп по закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
 
Указ № 25 от 12.02.2019 г. за обнародване на закона за ратифициране на меморандума за разбирателство между министерството на отбраната на република България, министерството на отбраната на република хърватия, министерството на отбраната на унгария и министерството на отбраната на република словения относно създаването на многонационална програма за подготовка на авиация за специални операции (мппасо)
 
Указ № 26 от 13.02.2019 г. за назначаване на веселин благоев делчев - извънреден и пълномощен посланик на република България във федерална република нигерия, и за извънреден и пълномощен посланик на република България в демократична република конго със седалище в абуджа, федерална република нигерия
 
Договор № рд-нс-01-1-3 от 7 февруари 2019 г. за изменение и допълнение на националния рамков договор за медицинските дейности между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз за 2018 г. (дв, бр. 28 от 2018 г.)
 
Решение във връзка с разискванията по питането на народните представители георги михайлов, георги йорданов, георги гьоков, илиян тимчев, иван ибришимов, анелия клисарова и валентина найденова към министъра на здравеопазването кирил ананиев относно организацията на трансплантационното лечение в България
 
Закон за ратифициране на меморандума за разбирателство между министерството на отбраната на република България, министерството на отбраната на република хърватия, министерството на отбраната на унгария и министерството на отбраната на република словения относно създаването на многонационална програма за подготовка на авиация за специални операции (мппасо)
 

Променени актове

Постановление № 155 от 25 юни 2015 г. за определяне на второстепенните разпоредители по бюджета на министерството на правосъдието
 
Сс № 17 - лизинг
 
Договор № рд-нс-01-1-2 от 27 декември 2018 г. за изменение и допълнение на националния рамков договор за медицинските дейности между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз за 2018 г. (дв, бр. 28 от 2018 г.)
 
Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав в република България
 
Национален рамков договор за медицинските дейности между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз за 2018 г.
 

Отменени актове

Наредба № 5 от 1 септември 2009 г. за придобиване на квалификация по професията "лаборант"
 
Наредба № 12 от 1 март 2010 г. за придобиване на квалификация по професията "посредник на трудовата борса"