СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 101 от 7.XII

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Международна конвенция за контрол и управление на корабните баластни води и седименти (ратифицирана със закон, приет от 44-то народно събрание на 16 март 2018 г. - дв, бр. 28 от 2018 г. в сила за република България от 30 юли 2018 г.)
 
Постановление № 271 от 6 декември 2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2018 г.
 
Постановление № 273 от 6 декември 2018 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на министерството на вътрешните работи за 2018 г.
 
Решение № 881 от 5 декември 2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "река вая", община несебър, област бургас
 
Решение № 882 от 5 декември 2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "албена", община балчик, област добрич
 
Указ № 281 от 29.11.2018 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на кодекса за застраховането
 
Указ № 282 от 29.11.2018 г. за обнародване на закона за ратифициране на актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за механизма за бежанците в турция между държавите - членки на европейския съюз, и европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос
 
Указ № 283 от 30.11.2018 г. за освобождаване на красимир неделчев минчев от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в украйна
 
Указ № 284 от 30.11.2018 г. за назначаване на костадин ташев коджабашев за извънреден и пълномощен посланик на република България в украйна със седалище в киев
 
Указ № 287 от 05.12.2018 г. за назначаване на бригаден генерал валентин игнатов кръстев на длъжността началник на щаба на съвместното командване на силите, считано от 17 януари 2019 г.
 
Указ № 288 от 05.12.2018 г. за освобождаване на николай георгиев николов от длъжността извънреден и пълномощен посланик на република България в кралство саудитска арабия
 
Указ № 289 от 05.12.2018 г. за назначаване на димитър иванов абаджиев за извънреден и пълномощен посланик на република България в кралство саудитска арабия със седалище в рияд
 
Закон за изменение и допълнение на кодекса за застраховането (дв, бр. 102 от 2015 г.)
 
Решение № 494 от 23 ноември 2018 г. за изменение и допълнение на методиката за условията и реда за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара (дв, бр. 89 от 2012 г.)
 
Инструкция за изменение на инструкция № 8121з-78 от 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в министерството на вътрешните работи (дв, бр. 9 от 2015 г.)
 
Решение № 5148-нс от 6 декември 2018 г. относно обявяване на ралица трилкова добрева за народен представител от петнадесети изборен район – плевенски
 
Закон за ратифициране на актуализираното общо споразумение за създаване на рамка за управление и обвързаност с условия за механизма за бежанците в турция между държавите - членки на европейския съюз, и европейската комисия и образеца на сертификат за финансов принос
 
Указ № 285 от 05.12.2018 г. за утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили на република България и националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания
 
Постановление № 272 от 6 декември 2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на културата за 2018 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
 
Решение № 880 от 5 декември 2018 г. за определяне на спечелилия конкурса участник за концесионер на морски плаж "ривиера", община варна, област варна
 
Указ № 286 от 05.12.2018 г. за освобождаване на флотилен адмирал димитър василев йорданов от длъжността началник на щаба на съвместното командване на силите и от военна служба, считано от 8 декември 2018 г.
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 15 от 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства (дв, бр. 54 от 2004 г.)
 
Решение за изменение и допълнение на енергийната стратегия на република България до 2020 г. (дв, бр. 43 от 2011 г.)
 
Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
 

Променени актове

Инструкция № 8121з-78 от 24 януари 2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в министерството на вътрешните работи
 
Указ № 85 от 28.02.2012 г. за утвърждаване на длъжностите във въоръжените сили на република България и националната служба за охрана, изискващи висши офицерски звания (загл. изм. - дв, бр. 26 от 2016 г.)
 
Закон за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност
 
Наредба № 53 от 23 декември 2016 г. за изискванията към отчетността, оценката на активите и пасивите и образуването на техническите резерви на застрахователите, презастрахователите и гаранционния фонд
 
Наредба № 15 от 5 май 2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства
 
Кодекс за застраховането
 
Енергийна стратегия на република България до 2020 г.
 
Закон за комисията за финансов надзор
 
Методика за условията и реда за определяне, анализ и оценка на съответните пазари и критериите за определяне на предприятия със значително въздействие върху пазара