СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 80 от 11.X

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 248 от 4 октомври 2019 г. за изменение и допълнение на наредбата за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние, приета с постановление № 285 на министерския съвет от 2018 г. (дв, бр. 104 от 2018 г.)
 
Постановление № 251 от 7 октомври 2019 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на министерството на културата, приет с постановление № 266 на министерския съвет от 2017 г. (дв, бр. 98 от 2017 г.)
 
Постановление № 250 от 7 октомври 2019 г. за изменение и допълнение на устройствения правилник на държавната комисия по хазарта и на нейната администрация, приет с постановление № 278 на министерския съвет от 2012 г. (дв, бр. 90 от 2012 г.)
 
Постановление № 247 от 4 октомври 2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2019 г. за финансово осигуряване на дейности по национални програми за развитие на образованието
 
Постановление № 249 от 4 октомври 2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2019 г.
 
Постановление № 246 от 4 октомври 2019 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на държавното обществено осигуряване за 2019 г.
 
Наредба № 18 от 3 октомври 2019 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение
 
Наредба № 5 от 19 септември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по очни болести
 
Наредба № 6 от 19 септември 2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска паразитология
 
Споразумение за предоставяне на подкрепа за проекти между комисията за енергийно и водно регулиране на република България и европейската банка за възстановяване и развитие по отношение на програмата за регулаторно развитие на енергийния сектор (ратифицирано със закон, приет от 44-то народно събрание на 26 юли 2019 г. - дв, бр. 62 от 2019 г. в сила от датата на обнародването му в "Държавен вестник")
 

Променени актове

Устройствен правилник на министерството на финансите
 
Постановление № 215 от 29 ноември 1999 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на финансите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на финансите
 
Устройствен правилник на държавната комисия по хазарта и на нейната администрация
 
Устройствен правилник на министерството на културата
 
Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние
 

Отменени актове

Наредба № 18 от 20 октомври 2005 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение