СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 51 от 19.VI

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Наредба № 5 от 6 юни 2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт "урология"
 
Устройствен правилник на комисията за регулиране на съобщенията и на нейната администрация
 
Закон за изменение и допълнение на закона за кредитните институции (дв, бр. 59 от 2006 г.)
 
Наредба за допълнение на наредба № 1 от 2016 г. за хигиената на храните (дв, бр. 10 от 2016 г.)
 
Наредба за допълнение на наредба № 33 от 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на република България (дв, бр. 101 от 1999 г.)
 
Наредба за допълнение на наредба № 11 от 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари (дв, бр. 108 от 2002 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 37 от 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение (дв, бр. 82 от 2002 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 41 от 2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за начална квалификация (дв, бр. 73 от 2008 г.)
 
Наредба за отменяне на наредба № 6 от 1987 г. за извършване на транспортни услуги от граждани (дв, бр. 75 от 1987 г.)
 
Решение по доклада за дейността на омбудсмана на република България през 2017 г.
 
Протокол между министерството на вътрешните работи на република България и министерството на вътрешните работи на румъния за прилагане на спогодбата между правителството на република България и правителството на румъния за обратно приемане на собствени граждани и чужденци(утвърден с решение № 794 от 20 декември 2017 г. на министерския съвет. в сила от 14 май 2018 г.)
 
Указ № 155 от 13.06.2018 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за кредитните институции
 
Наредба за допълнение на наредба № 8 от 2001 г. за условията и реда за определяне на български превозвачи за осъществяване на дейности по превоз на пътници и товари по силата на международен договор (дв, бр. 55 от 2001 г.)
 
Наредба за допълнение на наредба № 17 от 2013 г. за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища (дв, бр. 10 от 2013 г.)
 
Решение за приемане на проект за инвестиционен разход "придобиване на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава на механизирана бригада" и на актуализиран проект за инвестиционен разход "придобиване на нов тип боен самолет"
 

Променени актове

Наредба № 1 от 4 юни 2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри
 
Закон за потребителския кредит
 
Наредба № 17 от 22 януари 2013 г. за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища
 
Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните
 
Закон за кредитите за недвижими имоти на потребители
 
Наредба № 33 от 3 ноември 1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на република България
 
Наредба № 8 за условията и реда за определяне на български превозвачи за осъществяване на дейности по превоз на пътници и товари по силата на международен договор (загл. изм. - дв, бр. 98 от 2009 г., доп. - дв, бр. 66 от 2010 г.)
 
Наредба № 11 от 31 октомври 2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари
 
Закон за кредитните институции
 
Наредба № 37 от 2 август 2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение
 
Наредба № 41 от 4 август 2008 г. за условията и реда за провеждане на обучение на водачите на автомобили за превоз на пътници и товари и за условията и реда за провеждане на изпитите за придобиване на начална квалификация
 

Отменени актове

Правилник за устройството, дейността, организацията на работа, числеността на комисията за регулиране на съобщенията и структурата на нейната администрация
 
Наредба № 6 за извършване на транспортни услуги от граждани