СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 98 от 13.XII

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Наредба № 9 от 5 декември 2019 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди
 
Закон за изменение и допълнение на закона за рибарството и аквакултурите (дв, бр. 41 от 2001 г.)
 
Закон за изменение и допълнение на закона за изпълнение на конвенцията по касетъчните боеприпаси и конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване (дв, бр. 95 от 2015 г.)
 
Закон за марките и географските означения
 
Указ № 275 от 05.12.2019 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за рибарството и аквакултурите
 
Указ № 276 от 05.12.2019 г. за обнародване на закона за ратифициране на споразумението за извършване на преглед на инвестиционната политика на република България между република България, от една страна, и организацията за икономическо сътрудничество и развитие (оиср), от друга страна
 
Указ № 277 от 05.12.2019 г. за обнародване на закона за изменение и допълнение на закона за изпълнение на конвенцията по касетъчните боеприпаси и конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване
 
Указ № 278 от 05.12.2019 г. за обнародване на закона за марките и географските означения
 
Наредба № 9 от 10 декември 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на националната здравноосигурителна каса
 
Решение № 453 от 28 ноември 2019 г. за изменение и допълнение на правилата за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен (дв, бр. 47 от 2012 г.)
 
Инструкция за изменение на инструкция № и-5 от 2017 г. за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители - "автоматизирана система за управление на човешките ресурси" (дв, бр. 77 от 2017 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 от 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката (дв, бр. 33 от 2013 г.)
 
Закон за ратифициране на споразумението за извършване на преглед на инвестиционната политика на република България между република България, от една страна, и организацията за икономическо сътрудничество и развитие (оиср), от друга страна
 
Решение във връзка с разискванията по питане от народния представител антон кутев към министъра на културата боил банов относно политиките на правителството за гарантиране свободата на словото в България
 
Решение за прекратяване пълномощията на народен представител
 

Променени актове

Закон за авторското право и сродните му права
 
Закон за държавната собственост
 
Закон за промишления дизайн
 
Закон за топологията на интегралните схеми
 
Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на европейския съюз (загл. изм. - дв, бр. 99 от 2013 г.)
 
Граждански процесуален кодекс
 
Закон за транслитерацията
 
Инструкция № и-5 от 5 септември 2017 г. за условията и реда за организиране, поддържане и достъп до електронния регистър на военнослужещите и цивилните служители - "автоматизирана система за управление на човешките ресурси"
 
Закон за изменение и допълнение на закона за подпомагане на земеделските производители (дв, бр. 58 от 1998 г.)
 
Закон за патентите и регистрацията на полезните модели (загл. изм. - дв, бр. 64 от 2006 г., в сила от 09.11.2006 г.)
 
Закон за закрила на новите сортове растения и породи животни
 
Закон за подпомагане на земеделските производители
 
Закон за рибарството и аквакултурите
 
Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката
 
Закон за изпълнение на конвенцията по касетъчните боеприпаси и конвенцията за забраната на използването, складирането, производството и трансфера на противопехотни мини и за тяхното унищожаване
 
Правила за осъществяване на електронни съобщения чрез радиосъоръжения, които ползват радиочестотен спектър, който не е необходимо да бъде индивидуално определен
 

Отменени актове

Закон за марките и географските означения от 1999 г.
 
Наредба № 12 от 16 декември 2011 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди