СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 33 от 20.IV

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 159 от 15 април 2021 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 
Решение № 356 от 15 април 2021 г. за изменение и допълнение на националния план за разпределение на радиочестотния спектър, приет с решение № 545 на министерския съвет от 2004 г. (дв, бр. 60 от 2004 г.)
 
Постановление № 155 от 15 април 2021 г. за изменение и допълнение на постановление № 181 на министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност (дв, бр. 59 от 2009 г.)
 
Постановление № 158 от 15 април 2021 г. за изменение на постановление № 361 на министерския съвет от 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. за изпълнение на обекти за подобряването на водоснабдителната инфраструктура в община севлиево и в община габрово (дв, бр. 106 от 2020 г.)
 
Наредба № 5 от 26 март 2021 г. за придобиване на квалификация по професията "химик-оператор"
 
Решение № 2449-нс от 15 април 2021 г. относно обявяване на николай цветанов сираков за народен представител в седми изборен район - габровски, в 45-то народно събрание
 
Решение № 2450-нс от 15 април 2021 г. относно обявяване на десислава ангелова тодорова за народен представител в тринадесети изборен район - пазарджишки, в 45-то народно събрание
 
Решение № 2451-нс от 15 април 2021 г. относно обявяване на александър петров александров за народен представител в четиринадесети изборен район - пернишки, в 45-то народно събрание
 
Решение № 2452-нс от 15 април 2021 г. относно обявяване на любомира симеонова попова за народен представител в четвърти изборен район - великотърновски, в 45-то народно събрание
 
Решение № 2453-нс от 15 април 2021 г. относно обявяване на александър иванов паризов за народен представител в десети изборен район - кюстендилски, в 45-то народно събрание
 
Решение № 2454-нс от 15 април 2021 г. относно обявяване на мирослав иванов аспарухов за народен представител в шести изборен район - врачански, в 45-то народно събрание
 
Решение № 2455-нс от 15 април 2021 г. относно обявяване на зорница николаева михайлова за народен представител в осми изборен район - добрички, в 45-то народно събрание
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 2 от 2020 г. за прилагане на мярка 21 "извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (дв, бр. 70 от 2020 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023 г. (дв, бр. 93 от 2018 г.)
 
Решение № 2456-нс от 15 април 2021 г. относно обявяване на христина иванова георгиева за народен представител в четиринадесети изборен район - пернишки, в 45-то народно събрание
 
Решение № 2457-нс от 15 април 2021 г. относно обявяване на галя енева захариева за народен представител в двадесет и първи изборен район - сливенски, в 45-то народно събрание
 
Решение № 2458-нс от 15 април 2021 г. относно обявяване на георг даниелов георгиев за народен представител в двадесет и четвърти изборен район - софия, в 45-то народно събрание
 
Решение № 2459-нс от 15 април 2021 г. относно обявяване на радостин радославов танев за народен представител в двадесет и седми изборен район - старозагорски, в 45-то народно събрание
 
Решение № 2460-нс от 15 април 2021 г. относно обявяване на митко стайков стайков за народен представител в двадесет и осми изборен район - търговищки, в 45-то народно събрание
 
Решение № 2461-нс от 15 април 2021 г. относно обявяване на димо чавдаров георгиев за народен представител в тридесети изборен район - шуменски, в 45-то народно събрание
 
Решение № 2462-нс от 15 април 2021 г. относно обявяване на алисе кямилова муртезова за народен представител в деветнадесети изборен район - русенски, в 45-то народно събрание
 
Изменения на анекса към протокола от 1978 г., отнасящ се до международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (ревизиран анекс III към MARPOL 73/78)(приети с резолюция MEPC.156(55) на комитета по опазване на морската среда на международната морска организация на 13 октомври 2006 г. в сила за република България от 1 януари 2010 г.)
 
Решение за приемане оставката на министерския съвет на република България
 
Решение № 348 от 15 април 2021 г. за признаване на сдружение "българска асоциация за рекреация и туризъм" за национално представителна организация
 
Решение № 357 от 15 април 2021 г. за определяне на концесионер на морски плаж "панорама - север", община варна, област варна
 
Постановление № 156 от 15 април 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерския съвет за 2021 г.
 
Постановление № 157 от 15 април 2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от закона за държавния бюджет на република България за 2021 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от бедствия
 
Постановление № 160 от 15 април 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на националния статистически институт за 2021 г.
 
Постановление № 154 от 15 април 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на комисията за защита на личните данни за 2021 г.
 
Правилник за устройството и дейността на професионалния старшински колеж към висшето военноморско училище "никола йонков вапцаров"
 
Правилник за устройството и дейността на професионалния сержантски колеж към националния военен университет "васил левски"
 
Решение за избиране на комисия по правни въпроси
 
Решение за избиране на комисия по бюджет и финанси
 
Решение за избиране на комисия по здравеопазването
 
Изменения на анекса към протокола от 1978 г., отнасящ се до международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г.
 
Изменения на анекса към протокола от 1978 г., отнасящ се до международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973 г. (приемни съоръжения извън особените райони и изхвърляне на отпадъчни води)(приети с резолюция MERC.164(56) на комитета по опазване на морската среда на международната морска организация на 13 юли 2007 г. в сила за република България от 1 декември 2008 г.)
 
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на софийския окръжен съд за 2021 г. съгласно наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
 
Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв при софийския окръжен съд, за 2021 г.
 

Променени актове

Наредба № 105 от 22 август 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол
 
Постановление № 266 от 10 ноември 2009 г. за приемане на устройствен правилник на министерството на труда и социалната политика
 
Устройствен правилник на агенцията по заетостта
 
Постановление № 361 от 10 декември 2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2020 г. за изпълнение на обекти за подобряването на водоснабдителната инфраструктура в община севлиево и в община габрово
 
Постановление № 65 от 25 февруари 2021 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2021 г.
 
Протокол от 1978, отнасящ се до международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби, 1973
 
Наредба № 7 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 10 "агроекология и климат" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
 
Наредба № 4 от 24 февруари 2015 г. за прилагане на мярка 11 "биологично земеделие" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
 
Постановление № 181 от 20 юли 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
 
Наредба № 6 от 26 октомври 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023 г.
 
Наредба № 2 от 5 август 2020 г. за прилагане на мярка 21 "извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
 
Устройствен правилник на агенцията за качеството на социалните услуги
 
Решение № 545 от 28 юни 2004 г. за приемане на национален план за разпределение на радиочестотния спектър (загл. изм. - дв, бр. 76 от 2011 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023 г. (дв, бр. 93 от 2018 г.)
 

Отменени актове

Правилник за устройството и дейността на професионален сержантски колеж от 2009 г.
 
Правилник за устройството и дейността на професионален старшински колеж от 2009 г.
 
Наредба № 42 от 9 януари 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "химик-оператор"
 
Списък на специалистите, утвърдени за вещи лица от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв за съдебния район на софийския окръжен съд за 2020 г.
 
Списък на специалистите, утвърдени за съдебни преводачи от комисията по чл. 401, ал. 1 зсв при софийския окръжен съд за 2020 г.