СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 5 от 17.I

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 3 от 10 януари 2020 г. за създаване и функциониране на механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от българската академия на науките
 
Решение № 16 от 13 януари 2020 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от закона за подземните богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "мечта", разположено в землищата на с. кънчево и с. черганово, община казанлък, област стара загора, на "трон" - еоод, с. дунавци, община казанлък
 
Решение № 17 от 14 януари 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "черноморец-юг", община созопол, област бургас
 
Решение № 18 от 14 януари 2020 г. за откриване на процедура за възлагане на концесия за морски плаж "равда - централен", община несебър, област бургас
 
Заповед № зцу-1942 от 17 декември 2019 г. и № рд-05-883 от 17 декември 2019 г. за определяне реда, начина и сроковете за подаване на годишния отчет за дейността и консолидирания годишен отчет за дейността на задължените лица
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти (дв, бр. 41 от 2006 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № рд-02-20-6 от 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението (дв, бр. 37 от 2012 г.)
 
Инструкция за изменение и допълнение на инструкция № Із-417 от 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на мвр при издаване на българските лични документи (дв, бр. 22 от 2010 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 10 от 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа (дв, бр. 94 от 2003 г.)
 
Решение за персонални промени в министерския съвет на република България
 
Поправка
 
Заповед № змф-24 от 10 януари 2020 г. за одобряване на образци на данъчни декларации по закона за местните данъци и такси
 

Променени актове

 
Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
 
Наредба № 10 от 26 септември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа
 
Наредба № 44 от 20 април 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
 
Наредба № 6 от 20 март 2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски
 
Инструкция № Із-417 от 10 март 2010 г. за организацията и технологията на работа в структурите на мвр при издаване на българските лични документи
 
Наредба № рд-02-20-6 от 24 април 2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
 

Отменени актове

Решение № рд-нс-04-24-1 от 29 март 2016 г. по чл. 54, ал. 9 и чл. 59а, ал. 6 от закона за здравното осигуряване на надзорния съвет на националната здравноосигурителна каса