СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Студентска информация

Семинари и дискусии

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Държавен вестник, бр. 34 от 20.IV

Информацията е предоставена от Сиела.НЕТ


Нови актове

Постановление № 55 от 16 април 2018 г. за предоставяне на консулска закрила и участие в мерките за координация и сътрудничество за улесняване на консулската закрила на непредставени граждани на европейския съюз в трети държави от задграничните представителства на република България
 
Постановление № 50 от 10 април 2018 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на министерския съвет
 
Наредба № 59 от 4 април 2018 г. за функциите и задълженията на звената, службите и лицата, осъществяващи управление на риска, вътрешен контрол и вътрешен одит в пенсионноосигурителните дружества
 
Наредба за разглеждане на спорове по закона за марките и географските означения
 
Постановление № 56 от 16 април 2018 г. за приемане на наредба за разглеждане на спорове по закона за марките и географските означения
 
Решение № 250 от 13 април 2018 г. за обявяване на 14 април 2018 г. за ден на национален траур
 
Решение № 251 от 16 април 2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "св. св. константин и елена - юг", община варна, област варна
 
Решение № 252 от 16 април 2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "ахтопол - север - източна зона", община царево, област бургас
 
Решение № 253 от 16 април 2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "ривиера", община варна, област варна
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 11 от 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми (дв, бр. 42 от 2007 г.)
 
Наредба за изменение и допълнение на наредба № н-14 от 2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка (дв, бр. 71 от 2009 г.)
 
Договор № рд-нс-01-1-1 от 13 април 2018 г. за изменение и допълнение на националния рамков договор за медицинските дейности между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз за 2018 г. (дв, бр. 28 от 2018 г.)
 
Меморандум за разбирателство между правителството на република България и правителството на непал за сътрудничество за младежко развитие(одобрен с решение № 650 от 26 октомври 2017 г. на министерския съвет. в сила от датата на подписването - 16 февруари 2018 г.)
 
Решение за изменение на правилника за организацията и дейността на народното събрание (дв, бр. 35 от 2017 г.)
 
Решение № 254 от 16 април 2018 г. за откриване на процедура за предоставяне на концесия за услуга за морски плаж "китен-юг", община приморско, област бургас
 

Променени актове

Правилник за организацията и дейността на народното събрание
 
Наредба № 11 от 15 май 2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми (загл. изм. - дв, бр. 9 от 2012 г.)
 
Наредба № н-14 от 27 август 2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи превози за собствена сметка
 
Наредба № 1 от 28 януари 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти
 
Наредба № 12 от 5 май 2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители
 
Национален рамков договор за медицинските дейности между националната здравноосигурителна каса и българския лекарски съюз за 2018 г.
 
Постановление № 140 от 23 юли 1992 г. за преструктуриране на рудодобива и поетапно закриване на неефективни производствени мощности
 
Устройствен правилник на министерството на външните работи
 
Постановление № 195 от 26 септември 2000 г. за техническа ликвидация, консервация и преодоляване на вредните последици при прекратяване или ограничаване на производствената дейност във въгледобива