СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Шум от асансьор
Христина Костадинова:

Имам апартамент с разрешение за ползване от 2008 г. След издаването на акт 16 асансьорът бе пуснат в експлоатация и се оказа, че в апартамента ми се чува силен шум, т.к. граничи с асансьора. След няколко жалби до строителя, не беше направено нищо по въпроса. Има вече няколко мнения, че асансьорната шахта не е построена според изисквания и не може директно да граничи до апартамент без шумоизолация или двойна стена. Към коя институция мога да се обърна за провера и да подам жалба? Ако е необходимо и да се измери нивото на шума в жилището, за да се установи дали е извън нормите.

Отговор от Георги Григоров, федерален секретар на НСФ

Гаранционният срок съгласно чл. 20 ал.4,т.5 са този вид СМР е 5/пет/ години, съгласно Наредба Но 2 за въвеждане в експлоатация на строежите в РБългария и минималните гаранционни срокове за извършени СМР, съоръжения и строителни обекти. Строителят е длъжен са своя сметка да отстрани появили се скрити дефекти-при непостигане на съгласие се постъпва по реда на чл. 21 от същата Наредба.