СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Търгове

Конкурс
Име: Kонкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя
Възложител: Община Русе
Основание: Решение № 1331 прието с Протокол № 62/06.07.2007 г. на Общински съвет – Русе и Заповед № РД 01 / 3845
Описание:
На 31.10.2008 год. от 14,00 часа в сградата на Община Русе, пл. “Свобода” №6, ет.ІІІ, Заседателна зала, ще се проведе конкурс за продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, представляващ земеделска земя с идентификатор 63427.268.37, стар идентификатор № 000221, в землището на кв. Средна кула, местност „Мерата” с площ от 119,208 дка, начин на трайно ползване: Нива, при съседи: 63427.182.34, 63427.182.35, 63427.182.25, 63427.268.38. 63427.268.35, 63427.268.36, предмет на акт за частна общинска собственост № 4407/03.05.2005 г., при начална конкурсна цена 1 400 000.00 лева, без включени данъци и такси.

Повече информация


Търг с явно наддаване
Име: Отдаване под наем на Почивна база „Банско”
Възложител: Министерство на държавната администрация и административната реформа (МДААР)
Описание:
Имотът, който ще бъде даден под наем, се състои от хотелски блок, кухня със столова, кафе бар и плувен басейн, гаражи.

Търгът с явно наддаване ще се проведе на 16 октомври 2008 г. от 10:00 часа в сградата на МДААР (ул. „Сердика” №6).
Повече информация


Публичен търг с явно наддаване
Име: Продажба на имот – частна общинска собственост
Възложител: Община Варна, Дирекция "Общинска собственост"
Основание: Заповед №2975/25.08.2008г. г. на Кмета на Община Варна
Описание:
Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ ПИ № 2160, целият с площ 1567,00 кв.м., по плана на м-ст “Вилите”, кв.Аспарухово, гр.Варна, при граници: ПИ №2162, ПИ №1768, дере, съгласно АОС №:2250/18.02.2002г.

Търгът ще се проведе на 16.09.2008 год. от 10.00 часа в сградата на Община Варна, зала 37.
Повече информация

 1  • 2 •  3   4   5   6   7   8   следващи