СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Търгове

Публичен търг с явно наддаване
Име: Продажба на имот
Възложител: Община Варна, Дирекция "Общинска собственост"
Основание: Заповед №2977/25.08.2008г. на Кмета на Община Варна
Описание:
Продажба на имот, представляващ УПИ V- “за жил.строителство”, целият с площ  609,00кв.м., в гр. Варна, жк. “Възраждане”, ІІ м.р., при граници: улица, УПИ VІ-187, паркинг, УПИ ІІ и УПИ І, съгласно АОС №4204/26.03.2007г.

Търгът ще се проведе на 11.09.2008 год. от 14.00 часа в сградата на Община Варна, зала 37.
Повече информация


Публичен търг с явно наддаване
Име: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
Възложител: Община Варна “Общинска собственост”
Основание: Заповед №3092/28.08.2008 г. на Кмета на Община Варна
Описание:
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост, гр.Варна, к.к. ”Св.Св. Константин и Елена”, поземлен имот №134, с площ 8 649.00м2.

Търгът
ще се проведе на 19.09.2008г. от 10.00 часа в зала “37” на ІІ-я етаж в сградата на Община Варна.
 
Повече информация


Публичен търг с явно наддаване
Име: Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост
Възложител: Община Варна “Общинска собственост”
Основание: Заповед №3093/28.08.2008 г. на Кмета на Община Варна
Описание:
Продажба на недвижим имот – частна общинска собственост гр.Варна, С.О. ”Сълзица”,
поземлен имот №693, с площ 1 373.72м2.

Търгът
ще се проведе на 19.09.2008г. от 14.00 часа в зала “37” на ІІ-я етаж в сградата на Община Варна.
 
Повече информация

 1   2  • 3 •  4   5   6   7   8   следващи