СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Търгове

Търг
Име: Предоставяне на инженерно-консултантски услуги за изпълнение на проект: БГ 2006/018-385.01.01 „Рехабилитация на път I-7 Ямбол – Елхово”
Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), гр. София
Описание:
Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), гр. София, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №17-19, ИА ФАР, кани всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Предоставяне на инженерно-консултантски услуги за изпълнение на проект: БГ 2006/018-385.01.01 „Рехабилитация на път I-7 Ямбол – Елхово”.

Офертите се подават в МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, ИА ФАР, ет. 5 до 12:00 ч. на 13 октомври 2008 г.
Повече информация


Търг
Име: Предоставяне на инженерно-консултантски услуги за изпълнение на проект: БГ 2006/018-387.01.01 „Рехабилитация на път II-86, Чепеларе – Соколовци и изграждане на обход на гр. Рудозем”
Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), гр. София
Описание:
Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), гр. София, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №17-19, ИА ФАР, кани всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Предоставяне на инженерно-консултантски услуги за изпълнение на проект: БГ 2006/018-387.01.01 „Рехабилитация на път II-86, Чепеларе – Соколовци и изграждане на обход на гр. Рудозем”.

Офертите се подават в МРРБ, гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 17-19, ИА ФАР, ет. 5 до 12:00 ч. на 13 октомври 2008 г.
Повече информация


Търг
Име: Избор на изпълнител на строителството за проект: БГ 2006/018-387.01.01 „Рехабилитация на път II-86, Чепеларе-Соколовци и изграждане на обход на гр. Рудозем”
Възложител: Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), гр. София
Описание:
Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), гр. София, ул. "Св. Св. Кирил и Методий" №17-19, ИА ФАР кани всички заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на изпълнител на строителството за проект: БГ 2006/018-387.01.01 „Рехабилитация на път II-86, Чепеларе-Соколовци и изграждане на обход на гр. Рудозем”.

Документацията за участие в процедурата е на стойност 200 /двеста/ Евро или равностойността им в лева по централния курс на БНБ, която се заплаща на каса в МРРБ или по банков път по банкова сметка на МРРБ:
БНБ – ЦУ, пл. „Александър I”

IBAN: BG 86 BNBG 966 1 3000 1663 01 
BIC: BNBGBGSD

Документацията може да бъде получена всеки работен ден на адрес: гр. София, ул." Св. Св. Кирил и Методий" №17-19, ИА ФАР, стая 517 до  16 октомври 2008 г. срещу документ за заплащането й.
Повече информация

 1   2   3  • 4 •  5   6   7   8   следващи