СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Търгове

Публично оповестен конкурс
Име: Продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.666.591 по кадастралната карта на гр. Шумен
Възложител: Община Шумен
Описание:
Продажба на поземлен имот с идентификатор 83510.666.591 по кадастралната карта на гр. Шумен целият с площ от 10 444 кв.м., съответстващ на УПИ - ХХVІІ отреден за “Обществено – обслужващи дейности” в кв. 188, заедно с незавършени обособени обекти:
Търговска къща с РЗП - 16 196 кв.м с идентификатор 83510.666.591.1;
Ревюсладкарница с РЗП - 1643 кв.м с идентификатор 83510.666.591.2.1;
Тир паркинг с РЗП – 4068 кв.м с идентификатор 183510.666.591.2.4;
Паркинг леки за автомобили -4594кв.м. с идентификатор 183510.666.591.2.3;
Търговски обект с РЗП - 3983 кв.м. с идентификатор 83510.666.591.2.2 Обща разгъната застроена площ – 30 484 кв.м.

Повече информация за търга може да видите ТУК.


Конкурс
Име: Отдаване под наем за срок от три години на свободно магазинно помещение - частна общинска собственост
Възложител: Район “Триадица” - СО
Описание:
Отдаване под наем за срок от три години на свободно магазинно помещение - частна общинска собственост, изградено в партерния етаж на жилищната сграда, с административен адрес: гр.София, ул. “Цар Самуил” № 19, със застроена площ от 20.08 кв.м., съгласно АОС № 1341/05.03.2008г. на СО Район "Триадица" за извършване на търговска дейност. 

Начална конкурсна цена – 426 лв. на месец без ДДС . 
Гаранцията за участие в конкурса е парична сума в размер на 45 /четиридесет и пет/ лева, внесена в касата на СО – Район “Триадица”. 
    
Документация за участие в конкурса е на стойност 60 /шестдесет/ лева, невъзстановима сума, и се закупува всеки работен ден от 9.00 часа до 15.30 часа в срок от 18.08.2008 г. до 01.09.2008 г. в сградата на СО Район “Триадица”, ул., “Алабин” №54, ет.2, стая №205. 
    
Крайният срок за подаване на предложенията в сградата на СО Район “Триадица”, ул., “Алабин” №54, ет.1, стая №103, е до 15.30 часа на 02.09.2008 г. 
    
Конкурсът ще се проведе на 03.09.2008 г. от 11.00 часа в сградата на СО Район “Триадица”, ет.3, стая №301. 
    
Телефон за информация:
02/ 980 97 66


Конкурс
Име: Отдаване под наем за срок от три години на свободно магазинно помещение - частна общинска собственост
Възложител: Район “Триадица”- СО
Описание:
Отдаване под наем за срок от три години на свободно магазинно помещение - частна общинска собственост, изградено в партерния етаж на жилищната сграда на бл.71, с административен адрес: гр.София, бул. “Витоша” № 93, със застроена площ от 24.82 кв.м., съгласно АОС № 1358/2008г. на СО Район "Триадица", за извършване на търговска дейност. 
Начална конкурсна цена – 650 лв. на месец без ДДС . 
Гаранцията за участие в конкурса е парична сума в размер на 65 /шестдесет и пет/ лева, внесена в касата на СО – Район “Триадица”
    
Документация за участие в конкурса е на стойност 60 /шестдесет/ лева, невъзстановима сума, и се закупува всеки работен ден от 9.00 часа до 15.30 часа в срок от 18.08.2008 г. до 01.09.2008 г. в сградата на СО Район “Триадица”, ул. “Алабин” №54,ет.2, стая №205. 
    
Крайният срок за подаване на предложенията в сградата на СО Район “Триадица”, ул. “Алабин” №54, ет.1, стая №103, е до 15.30 часа на 02.09.2008 г. 
    
Конкурсът ще се проведе на 03.09.2008 г. от 10.00 часа в сградата на СО Район “Триадица”, ет.3, стая №301. 
    
Телефон за информация: 
02/ 980 97 66 
   

 1   2   3   4  • 5 •  6   7   8   9   следващи