СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Търгове

Публичен търг с явно наддаване
Име: Публичен търг с явно наддаване на недвижим имот
Възложител: Община Плевен
Основание: Решение № 194 от 24.06.2008 год. на Общински съвет – Плевен,
Описание:
Публичен търг с явно наддаване на недвижим имот на помещение - УПИ I, кв. 186, блок "Явор", ул. "Сан Стефано", №9,  застр. площ - 99,40 кв.м. - I ет. и сутерен.

Търгът ще се проведе на 20.08.2008 г.от 10:00 ч. в Община Плевен, пл. “Възраждане” № 2, Актовата зала на I етаж.
Повече информация


Tърг с явно наддаване
Име: Tърг с явно наддаване на общински нежилищен имот
Възложител: Община Русе
Основание: чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка с чл. 1, ал. 2, т.3, чл. 4, ал. 2, чл. 31 и чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК, чл. 5, 6 и 9 от Наредбата за търговете и конкурсите Общинският съвет – гр. Русе
Описание:
Tърг с явно наддаване на общински нежилищен имот, невключен в имуществото на общинско търговско дружество, който се използва за стопански цели, по акт за общинска собственост № 237 от 11.10.1995 год.

Търгът ще се проведе на 02.08.2008 г. от 10,00 часа в заседателната зала на трети етаж на Община Русе, пл. “Свобода” 6.
Повече информация


Публично оповестен конкурс
Име: Учредяване срочно право на строеж за срок от тридесет и пет години за изграждане на подземен паркинг към Метростанция ІІ-11 с капацитет паркоместа за 615 автомобила и с разгъната застроена площ от 26793 кв.м., в т.ч. І ниво- 4457 кв.м. плюс припадащите се
Възложител: Столична община
Основание: ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗОС
Описание:
Начална цена на правото на строеж - 8 818 612 / осем милиона осемстотин и осемнадесет хиляди шестстотин и дванадесет/ лева. 

Условия на публично оповестения конкурс: 

   • Представяне на гаранционен депозит за срока на изпълнение на договора за сума не по-малка от 2 000 000 / два милиона лева/ за гарантиране на срочното и качествено завършване на строежа;
   • След изграждане на строежа, представяне на гаранционен депозит в размер на един милион лева за отстраняване на скрити дефекти на извършените строителни работи.
   • Освен постигнатата в публично оповестения конкурс цена, срещу учреденото срочно право на строеж, спечелилият конкурса се задължава за своя сметка да изгради в полза на Столична община Метростанция ІІ-11 / груб строеж/ с разгъната застроена площ от 8240 кв.м., в т.ч. част от северен вестибюл с разгъната застроена площ от1720 кв.м.; І ниво / южен вестибюл/ с разгъната застроена площ от 1308 кв.м.; ІІІ ниво- /междинен вестибюл/- 1084 кв.м.; ІV ниво /перон/- 4128 кв.м. 
    
Гаранция за участие в конкурса 500 000 / петстотин хиляди / лв. 
Конкурсът ще се проведе на 29.08.2008 г. от 10.00 часа на ул. “Московска” 33, етаж 2, зала 1. 

Конкурсните книжа, на стойност 600 лв. без ДДС , ще се получават до 25.08. 2008 г. от 10.30 до 12.30 часа и от 14.00- 16.00 часа., в петък и последния ден от месеца от 10.30 до 12.30 часа на ул. “Париж” 3, етаж ІІ, стая 208, след заплащането им в стая 207 на ул. „Париж” 1.

За повече информация:
тел.: 02/ 981 35 22

 предишни   3   4   5   6  • 7 •  8   9   10   11   следващи