СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Търгове

Публичен търг с явно наддаване
Име: Отдаване под наем на недвижими имоти, общинска собственост
Възложител: Община Русе
Основание: Заповед №РД01/2464/01.07.2008 г. на Кмета на Община Русе
Описание:
На 22.07.2008 год. от 14.00 часа в Заседателната зала на Община Русе на ІІІ-я етаж публичен търг / с явно наддаване/ за отдаване под наем на недвижими имоти, общинска собственост.

Списъкът на предлаганите обекти ще бъде изнесен на 02.07.2008 г. на входа на Общината към ул. ”П.Берон” и пред отдел ”Наемни отношения”.

Документи за участие се закупуват и получават от Центъра за административни услуги и информация, сектор ”Общинска собственост” от 02.07.2008 г. до 21.07.2008 г.-16.30 ч.
При липса на интерес към провеждането на първия търг повторен такъв се обявява на 29.07.2008 г. от същия час и при същите условия.

Депозит за участие в размер на 10% от началната цена се внася по банковата сметка на Община Русе в офиса на ТБ ”Инвестбанк” АД-Клон Русе ”Възраждане”, след закупуване на тръжни книжа.

За допълнителна информация:
отдел “Наемни отношения” при Община Русе, стая 201, етаж ІІ, тел. 881/ 667 и 754.


Публични търгове с тайно наддаване
Име: Публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижими имоти
Възложител: Община Плевен
Основание: На основание Решения № 196, 197, 198, 199 и 200/24.07.2008 г. на Общински съвет Плевен
Описание:
На основание Решения № 196, 197, 198, 199 и 200/24.07.2008 г.  на Общински съвет Плевен, Община Плевен обявява публични търгове с тайно наддаване, чрез предварително представяне на предложенията, за продажба на общински недвижими имоти.
Повече информация


Търг с тайно наддаване
Име: Отдаване под наем на кафе - аперитив - част от Летен театър
Възложител: Община Плевен
Основание: На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т.7 от ЗМСМА, чл.14, ал.7 от ЗОС, чл.14, ал.1, чл.79, ал.1-4 и чл.85, ал.1, т.2 от Наредба №7/2005 г. на Общински съвет - Плевен и Решение №158/22.05.2008 г. на Общински съвет Плевен
Описание:
Търг с тайно наддаване чрез предварително представяне на предложения от участниците в администрацията на Община Плевен, за отдаване под наем за срок до подписване на договор за концесия, но не повече от 5  /пет/ години на имот, публична общинска собственост, представляващ:

Кафе - аперитив с площ 75 кв.м., представляващ част от Летен театър, находящ се в местността “Кайлъка”, съставляващ имот по кадастрална карта на м.”Кайлъка” с №ПИ 56722.621.24.4, описан в Акт за публична общинска собственост №30091/27.05.1993 г. Начална наемна месечна цена 585,00 лв. (без ДДС). Депозит за участие  в търга – 800,00 лв. Цена на тръжната документация  – 30,00 лв. (без ДДС).

Търгът ще се проведе на 09.07.2008г. от 14.00ч. в Актовата зала на Община Плевен, ет. 1.
Повече информация

 предишни   5   6   7   8  • 9 •  10   11   12   13   следващи