СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Обществени поръчки

Обществена поръчка
Име:
Изпълнение на СМР по проект “Инвестиция за устойчиво бъдеще на община Трявна чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в образователна инфраструктура” по обособени позиции
Възложител: Община Трявна
Преписка: Обявено в ДВ, номер на обявлението 19/ 02.05.2011г.
Описание:

Проектът включва изпълнение на СМР с цел намаляване на разходите за енергия и повишаване на енергийната ефективност в посочените сгради: СОУ „ П.Р.Славейков" ; ЦДГ „Светлина; ОДЗ „Калина" Предвижда се да бъдат изпълнени следните строителни и монтажни работи по всяка от обособените позиции, както следва: За обособена позиция № 1 с предмет: "СМР за повишаване енергийната ефективност на сградата на СОУ „П.Р.Славейков" в град Трявна"- фасадна топлоизолация, топлоизолация върху таванска плоча, топлоизолация под таванска дървена конструкция с окачен таван, ремонт на покривната конструкция - плътна дъсчена обшивка, полагане на хидроизолация и керемиди, обшивки около комини и по калкани, външно боядисване на фасадата със силикатна боя, подмяна на врати с PVC стъклопакет. За обособена позиция № 2 с предмет:"СМР за повишаване на енергийната ефективност на сградата на детска градина „Светлина" в град Трявна"- фасадна топлоизолация на сградата, топлоизолация на тавански плочи, окачен таван, външна силикатна мазилка и подмяна на вътрешна отоплителна инсталация, както и подмяна на врати с PVC с термопанел. За обособена позиция № 3 с предмет: "СМР за повишаване на енергийната ефективност на сградата на детски ясли към ОДЗ"Калина" гр.Трявна " - топлоизолация на тавански плочи и над сутерен, окачен таван, изграждане на отоплителна инсталация с доставка и монтаж на котел на пелети с мощност 115 КВ и бункер за гориво 600 кг., доставка и монтаж на слънчева инсталация за битово горещо водоснабдяване със 7 бр. слънчеви колектори, помпена група и електронно управление на системата.

Дата:
02.05.2011
Повече информация


Обществена поръчка
Име:
Поддръжка, ремонт и реконструкция на сградите, съоръженията и откритите площи на “Софийска вода” - АД
Възложител: "Софийска вода" - АД
Преписка: Обявено в ДВ, номер на обявлениоте 14/ 02.05.2011г.
Описание:

Поддръжка, ремонт и реконструкция на сградите, съоръженията и откритите площи на "Софийска вода" - АД.

Дата:
02.05.2011
Повече информация


Общестевна поръчка
Име:
Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград – Свиленград
Възложител: ДП "Национална компания "Железопътна инфраструктура"
Преписка: Обявено в ДВ, номер на обявлението 11/02.05.2011г.
Описание:

Реконструкция и електрификация на железопътната линия Димитровград - Свиленград, по обособени позиции, както следва: Позиция 1 - Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Димитровград - Харманли (от км 231+560 в междугарието Ябълково - Димитровград до км 266+000 в междугарието Симеоновград - Харманли), включително гарите Димитровград и Симеоновград и всички гари и спирки между тях, с приблизителна дължина на железния път 36 км. Позиция 2 - Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Харманли - Свиленград (от км 266+000 в междугарието Симеоновград - Харманли до км 297+750 в междугарието Свиленград - граница с Република Турция), включително гарите Харманли и Свиленград и всички гари и спирки между тях, с приблизителна дължина на железния път 34 км и рехабилитация и електрификация на железопътната линия Свиленград - граница с Република Гърция с приблизителна дължина 4 км; Позиция 3 - Изграждане на нови тягови подстанции в Симеоновград и Свиленград и разширение на съществуващата тягова подстанция в Димитровград Поръчката, за всяка обособена позиция, обхваща проектиране на строителните работи и тяхното изпълнение, както следва: Изготвяне на работен проект, с обхват на всички дейности по подновяване/рехабилитация на железопътната инфраструктура и/или изграждане на тягова подстанциия по позиции; Строително - монтажни работи по позиции, подробно описани в документацията за участие. Участниците могат да участват само за една обособена позиция в пълния й обем.

Дата:
02.05.2011
Повече информация

 1  • 2 •  3   4   5   6   7   8   следващи