СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Обществени поръчки

Обществена поръчка
Име:
Реконструкция на водопроводна мрежа с. Рупите", общ. Петрич
Възложител: Община Петрич
Преписка: Обявено в ДВ, номер на обявлението 156/ 07.03.2011г.
Описание:

Реконструкция на улична водопроводна мрежа, което включва: подмяна на главни и второстепенни клонове и на всички водопроводни отклонения, подмяна на пожарни хидранти. Обща дължина на водопровода за реконструкция е 7091 м. Главните клонове І и ІІ ще бъдат изпълнени от полиетиленови тръби с размери ф 90, ф 110 и ф 140 PN 10атм. Второстепенните клонове 31 броя ще бъдат изпълнени от полиетиленови тръби ф 90. Проекта предвижда и разрушаване и възстановяване на 2314 кв.м. асфалтова настилка.

Дата:
07.03.2011
Повече информация


Обществена поръчка
Име:
Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура за предотвратяване на наводнения на р. Луда Мара в най-южната й част от моста на “Старата лимонадена фабрика” до границата на урбанизираната територия на гр. Петрич”
Възложител: Община Петрич
Преписка: Обявено в ДВ, номер на обавлението 153/ 07.03.2011г.
Описание:

Изграждане на съоръжения по протежението на река Луда Мара, които да предпазят гр. Петрич от наводнения. С цел създаване на трайно решение за защита от наводнения на гр. Петрич при преминаване на високи води е предвидено изграждането на монолитни бетонни подпорни стени по левия и десния бряг на реката с височина 2.50 м, 3.00 м. и 6.00 м в различните участъци. Предвидено е стената да се изпълнява върху добре почистена земна основа след достигане на проектната кота за основата чрез изкопи. Предвидено е и полагането на дренажен материал зад стените от сортиране на изкопаната речна баластра. Почистване на речното корито на част от дървесната и храстова растителност. Увеличаване на пропускателната способност на под мостовото пространство и повишаване на хидравличната осигуреност на моста Йосиф" и ул. "Перманик". Предвижда се удълбочаване на съществуващите корита (канали) с около 90 cm. Дължина на предвидения за корекция участък.

Дата:
07.03.2011
Повече информация


Обществена поръчка
Име:
Изграждане на канализационна мрежа с. Михнево", община Петрич
Възложител: Община Петрич
Преписка: Обявено в ДВ, номер на обавлението 151/ 07.03.2011г.
Описание:

Изграждане на вътрешна канализационна мрежа - смесена от бетонови тръби - главни и второстепенни клонове, сградни отклонения, външен колектор. Главен клон предвиден за изграждане с тръби ф 800, ф 600, ф 400 и ф 300 с дължина 865 м., второстепенни клонове с обща дължина 3250 м. от тръби ф 300 и ф 400. Външен колектор с дължина 500 м. и тръби ф 800. Изграждане на два броя дъждопреливници с отливни канали.

Дата:
07.03.2011
Повече информация

 1   2   3  • 4 •  5   6   7   8   следващи