СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Обществени поръчки

Обществена поръчка
Име:
Изграждане канализация с. Кавракирово - вътрешна мрежа, външен колектор и ПСОВ", община Петрич
Възложител: Община Петрич
Преписка: Обявено в ДВ, номер на обявлението 149/ 07.03.2011г.
Описание:

Изграждане на вътрешна канализационна мрежа от пластмасови тръби-главни и второстепенни клонове, сградни отклонения, външен колектор и ПСОВ с капацитет 2000 екв.ж. Канализационната мрежа с обща дължина 9386 м. с политиленови тръби ф1000, ф 800, ф 600, ф 500, ф 400 и ф 300. Външен колектор с дължина 1900 м. и ф 800. ПСОВ включва, сгради и съоръжения-биобасейн, решетки за механично пречистване, утаител за пречистени води, преса, силоз,стабилизатор за утайките и отвеждащ колектор.

Дата:
07.03.2011
Повече информация


Обществена поръчка
Име:
Възлагане изпълнението на работен проект за отвеждане на постоянно течащите води от водосбора на Манастирско дере извън чашата на хвостохранилище "Бухово"
Възложител: "Екоинженеринг - РМ" - ЕООД
Преписка: Обявено в ДВ, номер на обаявлението 144/ 07.03.2011г.
Описание:

Хвостохранилище, собственост на "Екоинженеринг - РМ" - ЕООД в гр. Бухово - изграждане на съоръжения за улавяне и извеждане на водите на р. Манастирско дере извън чашата на хвостохранилището.

Дата:
07.03.2011
Повече информация


Обществена поръчка
Име:
Извършване на строително-ремонтни работи на покрива на сградата на Държавен музикален и балетен център, гр. София, ул. "Панайот Волов "№ 3.
Възложител: Министерство на културата
Преписка: Обявено в ДВ, номер на обявлението 120/ 28.02.2011г.
Описание:

Извършване на строително-ремонтни работи на покрива на сградата на Държавен музикален и балетен център, гр. София, ул. "Панайот Волов "№ 3.

Дата:
28.02.2011
Повече информация

 1   2   3   4  • 5 •  6   7   8   9   следващи