СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Обществени поръчки

Обществена поръчка
Име:
Избор на изпълнител на СМР по проект "Изграждане и функциониране на Областен информационен център в Община Ловеч
Възложител: Община Ловеч
Преписка: Обявено в ДВ, номер на обявлението 105/ 28.02.2011г.
Описание:

Извършване на СМР по части както следва:1.част архитектурна - Преустройство на помещения кота -+0.00 /първи етаж /, Преустройство на помещения на кота +2.80/ втори етаж/2.част водоснабдяване и канализация3.част електро - Слаботокови инсталации, Пожароизвестителна инсталация, Ел. инсталация за осветление и контакти, Демонтажни работи4.част отопление и инсталация - ВЕНТИЛАЦИЯ НА WC И АРХИВИ, КЛИМАТИЗАЦИЯ, ВЕНТИЛАЦИЯ В ОПЕРАТИВЕН САЛОН.

Дата:
28.02.2011
Повече информация


Обществена поръчка
Име:
Изграждане на 1 бр. защитено жилище и 2 бр. център за настаняване от семеен тип
Възложител: Община Търговище
Преписка: Обявено в ДВ, номер на обявлението 35/ 23.02.2011г.
Описание:

Изграждане на 1 бр. защитено жилище и 2 бр. център за настаняване от семеен тип.

Дата:
23.02.2011
Повече информация


Обществена поръчка
Име:
Строително-монтажни работи по проект „Рехабилитация на ВиК мрежите на град Търговище” по договор 58111СО18-209 по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”, Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води
Възложител: Община Търговище
Преписка: Обявено в ДВ, номер на обявлението 34/ 23.02.2011г.
Описание:

Строително-монтажни работи по проект „Рехабилитация на ВиК мрежите на град Търговище" по договор 58111СО18-209 по Оперативна програма „Околна среда 2007 - 2013 г.", Приоритетна ос 1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в населени места с над 2000 екв.ж. и в населени места с под 2000 екв.ж. попадащи в градски агломерационни ареали".

Дата:
23.02.2011
Повече информация

 предишни   3   4   5   6  • 7 •  8   9   10   11   следващи