СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
Обществени поръчки

Обществена поръчка
Име:
Обновяване на образователната инфраструктура - община Поморие
Възложител: Община Поморие
Преписка: Обявено в ДВ, номер на обявлението 44/ 21.02.2011г.
Описание:

Извършване на строително-монтажни работи (СМР) във връзка с изпълнение на проект: „Обновяване на образователната инфраструктура - община Поморие", който е обособен в три подобекта: - „Настройка, преустройство, модернизиране, обновяване на сградата и материалната база на Професионална гимназия по туризъм „Алеко Константинов", гр. Поморие"; - „Преустройство, надстройка, модернизиране, обновяване на сградата и материалната база на детска градина в с. Страцин, община Поморие"; - „Преустройство, модернизиране, обновяване на сградата и материалната база на детска градина „Теменуга", гр. Ахелой, община Поморие". Строително-монтажните работи (СМР) ще се извършат съгласно одобрени технически проекти. Проектът ще се изпълнява по Договор № BG161PO001/1.1-01/2007/068 от 24.06.2010 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие" (2007-2013), сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройство и община Поморие.

Дата:
21.02.2011
Повече информация


Обществена поръчка
Име:
Реконструкция на водопроводна система с. Добромир
Възложител: Община Руен
Преписка: Обявено в ДВ, номер на обявлението 35/ 21.02.2011г.
Описание:

Предметът на настоящата поръчка включва дейности по изграждане на водопровод от съществуваща кранова шахта до проектен напорен водоем и захранващ водопровод от новия водоем до съществуващата водопроводна мрежа на селото. Новият водоем ще се изгражда извън населеното място, докато захранващия водопровод с дължина от 314м. е в населеното място. Към момента селото има изградена водопроводна мрежа. Съществуващият напорен водоем е разположен на недостатъчна височина за захранване на високите квартали на селото, освен това е с малък диаметър и е амортизиран.

Дата:
21.02.2011
Повече информация


Обществена поръчка
Име:
Реконструкция на улична мрежа и тротоари в село Пчеларово, община Генерал Тошево
Възложител: Община Генерал Тошево
Преписка: Обявено в ДВ, номер на обявлението 33/ 21.02.2011г.
Описание:

Реконструкция на улична мрежа и тротоари в село Пчеларово община, Генерал Тошево.

Дата:
21.02.2011
Повече информация

 предишни   5   6   7   8  • 9 •  10   11   12   13   следващи