Акция „История на светло” даде резултат

1328
95% от описаните в регистър от  сдружение „Историческа пробуда" знакови градски пространства са с възстановено архитектурно и художествено осветление.

В рамките на акция „История на светло", проведена в София в периода 06.01 - 09.01.2012г., бяха регистрирани 100 обекта с неработещо или частично работещо архитектурно и художествено осветление на знакови градски пространства, като булеварди, улици, площади, градини и паркове, както и осветление на фасади на сгради паметници на културата и паметници. Днес, три месеца по-късно, в резултат на акцията на сдружението и внесената жалба до столичния кмет Йорданка Фандъкова, 95% от описаните в регистъра обекти са с възстановено осветление.

 

В процеса сдружение "Историческа пробуда" беше в диалог с оператора „Улично осветление" ЕАД, който, макар и с известно закъснение заради неблагоприятни климатични условия и съгласувано със сдружението възстанови архитектурното и художествено осветление в столицата. Операторът пое ангажимент да поддържа по-стриктно този род обществено осветление и при възникване на неизправност тя да бъде своевременно отстранена. 

 

От сдружение „Историческа пробуда" изказват благодарност към фирмата-оператор и се ангажират да следят изправността на архитектурното и художествено осветление в София и при проблем да го уведомяват своевременно, казва Николай Маринов, председател на УС на сдружението.