БАУМИТ - устойчивостта има много аспекти

264

Рецептата за успех на семейната компания с 25 клона в Европа е прилагането на добре обмислена дългосрочна стратегия за екология, икономичност и социална отговорност


В бизнес лексикона е написано - едно развитие се описва като устойчиво, ако нуждите на днешния ден са задоволени, без да се лишават бъдещите поколения от основата на живот.

Три стълба на устойчивост

Възникнал през 90-те години на миналия век, моделът с три стълба беше използван за първи път на Световната среща на върха през 2002 г. в Йоханесбург като еталон за устойчивост в международните договори. Екологията, социалните въпроси и икономиката са 3-те стълба, които са еднакво важни и с еднаква тежест. Тоест, само ако екологичните, икономическите и социалните цели се постигат  едновременно и са еднакво важни, тогава екологичните, икономическите и социалните резултати на едно общество могат да бъдат осигурени и подобрени.

Стълбът „екология“

Тук е важно да опазим околната среда с нейните природни ресурси. Изисква се съзнателно използване на вода, енергия и ограничени суровини. Конкретно това означава, че само толкова невъзобновяеми суровини могат да бъдат взети от земята, колкото могат да бъдат заменени с възобновяеми суровини.

Стълбът „икономика“

Да правите устойчив бизнес означава да правите бизнес по такъв начин, че да реализирате достатъчно печалба, за да можете да инвестирате в машини и висококачествени суровини. Бъдещите поколения не трябва да бъдат ощетени, необходими са дългосрочни стратегии.

„Социалният“ стълб

Фокусът тук е върху хората, тяхното достойнство и свободното развитие на тяхната личност. Следователно е необходимо да се осигури правосъдие, сигурност, справедливо заплащане, защита на интересите, както и образование и обучение.

Сива теория или жива практика

Един модел е толкова добър, колкото е добро неговото изпълнение. През 2022 г. компаниите са повече от наясно с неотложността на така цитираната устойчивост. Затова „Баумит“ залага на мерки, които отговарят и на 3-те стълба на устойчивостта.

Социална отговорност

„Баумит“ е доволен от ниската степен на текучество на своите служители в цяла Европа. Мнозина, които започват работа в компанията, остават десетилетия и дори до пенсиониране. За да остане така, „Баумит“ продължава да инвестира в личностното и професионално развитие на своите служители. Като производствена компания със собствени кариери и заводи за сухи строителни смеси като места за работа, здравето и безопасността са основен приоритет.

Корпоративно гражданство

Заводите на „Баумит“ са важни работодатели в регионите. Но ангажиментът надхвърля заетостта на хората от района. Компанията носи социална отговорност към хората в тези региони и би искал да върне част от печалбите обратно на нуждаещите се - било то материали за училища и детски градини, било то чрез подкрепа на местни социални инициативи и проекти.

Действайте икономично – в дългосрочен план

„Баумит“ винаги е разчитал на дългосрочен успех и по този начин на трайно сигурен растеж. И това успява да прави с партньорства, които са също толкова дълготрайни. Компанията често работи с доставчици и клиенти от десетилетия и тази работа се характеризира с взаимно доверие. Подобно на „Баумит“ партньорите им също действат устойчиво, купуват максимално регионално и не разчитат на краткосрочна оптимизация на печалбата чрез закупуване от най-евтините доставчици - заедно обръщат внимание на внимателното използване на ресурсите.

С всяка година все по-екологично

Безспорен остава фактът, че при производството на цимент и вар се отделя много CO2. Често обаче се забравя да се включи времевата ос при изчисляване на екологичния отпечатък. Здравата конструкция не само издържа много по-дълго - строителните материали на базата на цимент също свързват CO2 през годините - това е една изключителна характеристика.

Рециклиране – концепция за устойчивост

Използването на старата постройка като кариера на утрешния ден означава да обмисляте нещата докрай. В областта на научноизследователската и развойната дейност „Баумит“ работи върху увеличаване на рециклираното съдържание на продуктите до 25%. Компанията е пионер в Австрия с Baumit GO2morrow Recycling Concrete B20, произведен от 100% рециклирана зърнометрия. С тези и други продуктови иновации „Баумит“ десетилетия наред генерира идеи с бъдеще - не от всичко по малко, а във всяка област по нещо специфично, но последователно.

ОЩЕ НОВИНИ

Площадът "Акад. Николай Хайтов" в Асеновград е с ново функционално пространство

Площадът "Акад. Николай Хайтов" в Асеновград е с ново функционално пространство

С настилките Pastella, Palio и Suprema от Semmelrock са постигнати естетика, акценти в различните зони и устойчивост срещу атмосферните условия

Спа центърът Paracelsus Bad & Kurhaus в Залцбург - визионерски архитектурен проект с баланс между забавление и спокойствие

Спа центърът Paracelsus Bad & Kurhaus в Залцбург - визионерски архитектурен проект с баланс между забавление и спокойствие

За безопасността по маршрутите за евакуация и пожарозащитата са използвани врати на Hörmann, при които и дизайнът играе важна роля

Уникално присъствие на ETEM на изложението XENIA 2022 в Гърция

Уникално присъствие на ETEM на изложението XENIA 2022 в Гърция

С два щанда от 250 квадратни метра, с впечатляващ дизайн и изчистени линии, компанията показа много иновативни решения

Изберете покривните прозорци Tondach

Изберете покривните прозорци Tondach

Те са с високо качество и функционалност и осигуряват удобно пространство, давайки цялостно решение

ТЕХНОПАНЕЛ ще влезе в новата година с усъвършенствана продуктова гама

ТЕХНОПАНЕЛ ще влезе в новата година с усъвършенствана продуктова гама

През 2020г. компанията получи нови сертификати, изпълни целите си на вътрешния и външен пазар и вложи продукти в атрактивни обекти с използване на комбинация от сандвич панели с различни сърцевини и цветове

Residential Park Lozen – един от най-интересните със своя мащаб жилищни комплекси, изграден със системите Schüco

Residential Park Lozen – един от най-интересните със своя мащаб жилищни комплекси, изграден със системите Schüco

За проекта инвеститорът избира съчетание на PVC системата Living 82 MD TopAlu и алуминиевите системи AWS 70.HI и ASS 70.HI