Благотворителна фотоизложба за опазване на културно-историческото наследство

1299
Изложбата "Българска история и култура" е организирана от сдружение "Историческа пробуда".

Тя е следствие от провелия се фотоконкурс, също организиран от сдружението. Целта й е да набере средства за настоящите проекти на сдружението, както и да ангажира повече хора с каузата му, а именно опазването на българското културно и историческо наследство.

 

 

Повече информация на www.probudabg.com и страницата на сдружението във фейсбук