Ще бъдат предприети активни действия за регулирането на Северния район на летище София

320
Финализирането на този процес беше обсъдено в Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Срещата бе проведена по инициатива на министър Георги Тодоров, като на нея присъстваха главният архитект на Столична община Здравко Здравков, заместник-кметът на район „Слатина" инж. Тошко Николов, главният директор на ГД „Гражданска въздухоплавателна администрация" Христо Щерионов и експерти от МТИТС.

 

 

Подчертано беше, че липсата на регулация от повече от 30 години, спъва развитието на всички ползватели на Северния район на летище София, като засяга субекти, подчинени на три министерства - Министерството на отбраната, Министерството на вътрешните работи и Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

 

 

В този район са разположени бази за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, авиационен обучителен център, авиокомпании, „Транспортно строителство и възстановяване" ЕАД, военно-ремонтен завод „ТЕРЕМ - ЛЕТЕЦ", хеликоптерно подразделение и други обекти, важни за българската икономика.

 

 

По време на разговорите министър Георги Тодоров заяви, че е необходимо процесът на регулацията да бъде финализиран, за да се създадат максимално благоприятни условия за развитието на тези обекти.