СПРАВОЧНИЦИ И КАТАЛОЗИ

Съсловни организации

Области и общини

Каталог

НОРМАТИВНА УРЕДБА

Държавен вестник

Български закони

Обществени поръчки

Търгове

Документи и становища

ПОЛЕЗНО ЗА ВСИЧКИ

Финансиране

Семинари и дискусии

Студентска информация

Полезни връзки

А Н К Е Т А
Необходима ли е промяна в подхода по отношение на регионалната политика?

 Да
 Не
 Не мога да преценя


BGtop
България все още няма потенциал за устойчиво развитие
 Facebook

България все още няма потенциал за устойчиво развитие17.09.2012 / 17:10 - citybuild.bg

Това стана ясно на Sustainability Forum Sofia 2012 в петък.

 

Подобряването на урбанизираните територии е сред основните приоритети на Оперативна програма „Регионално развитие" за периода 2014-2020 година. У нас обаче липсва адекватно образование за устойчиво строителство и градско планиране, заяви по време на конференцията председателят на Българския съвет за устойчиво развитие арх. Георги Коларов.

 

Снимки: citybuild.bg

 

Основните зони в 36 града у нас ще бъдат обновени със средства от по ОПРР, като преди това те трябва да изготвят интегрирани планове за устойчиво градско развитие. Целта е да се постигне пълно обновяване на съответните зони за въздействие, да се направи списък от проекти, чрез цялостното изпълнение на които трябва да се постигне ефектът от пълно обновяване на съответната зона.

 

Според арх. Коларов обаче няма система, с която да се оцени дали тези планове ще осигурят наистина устойчиво развитие на градовете. По думите му при експертите проблемът е тежък, но при администрацията е още по-тежък, особено при общинската. Той предложи конкретни мерки, като икономически облекчения при инвестиране в устойчиви сгради, стимулиране на конкурентоспособността на устойчивите сгради чрез налагане на изисквания за устойчиво ново строителство, рехабилитация или реконструкция на обектите, финансирани с публични средства.

 

Според ръководителя на УО на ОПРР Деница Николова, по отношение на оценяването на самите планове се предвижда да бъдат привлечени външни експерти, който да гарантират, че плановете са наистина устойчиви във времето.

 

Важни за устойчивото развитие на градовете са намаляването на отпадъците и тяхното рециклиране, обновяването на старите сгради, подходящите форми за финансиране на реконструкциите, както и адекватното законодателство, каза в заключително изказване маркетинг мениджърът на AGC Glass и член на УС на BGBC Иван Зайков, цитирайки изказвания от международна среща по темата. Той акцетира още върху необходимостта от сгради и конструкции, които се рециклират, от разглеждането на сградата като жив организъм, от повече зелени пространства в самите здания, от нуждата от естествена светлина и вентилация. Зайков заяви още, че специални работни групи по различни направления ще дадат своите предложения за устойчивото развитие, както и че всички изводи и предложения от конференцията ще бъдат отправени към правителството. 

 

Освен дискусиите по различни теми, по време на форума бяха направени и фирмени презентации:

 

„Оценка на жизнен цикъл и декларация за екологично въздействие"

КНАУФ България

 

Презентацията запозна с методологията за Оценка на жизнения  цикъл (Life Cycle Assessment - LCA) на продукти и услуги, дефинирана от серията международни стандарти ISO 14040 и ISO 14044. Тя представи основните етапи при изготвянето на такива оценки, а също и примери за приложение на този инструмент от гледна точка на устойчивото строителство и в производството и употребата на строителни материали и услуги. По време на презентацията  беше разгледано изработването на Декларациите за екологично въздействие (Environment Product Declaration - EPD) за гипсфазерните плоскости на Кнауф като практическо приложение на LCA.

 

"Системи за обновяване на фасади на съществуващи сгради, без прекъсване на  експлоатацията"

АЛУКЬОНИГЩАЛ България

 

Презентацията запозна участниците с фасадна конструкция Schuco ERC 50, чрез която фасадите на съществуващи сгради може да се обновят изцяло, включително смяна на старите прозоречни конструкции, чрез минимално прекъсване или смущаване на работата в сградата следствие на строителен шум или евакуация на помещенията. Презентацията показа и решения за енергоефективна прозоречна инсталация.

 

"Енергийна ефективност и устойчиво развитие в градска среда"

СОФАРМА БИЗНЕС ТАУЪРС

 

По време на уъркшопа беше представен проектът „Софарма Бизнес Тауърс", който е пример за съчетаване на последните иновативни и технологични способи за постигане на енергийна ефективност и оптимално използване на природните ресурси в бизнес сградите. Със своя знаков архитектурен силует, носейки характеристиките на "умна сграда", Софарма Бизнес Тауърс може да се определи като уникален и ексклузивен проект за България. Високо технологичните офис сгради клас А ползват енергията на слънцето, вятъра, естествената температура на почвата и подземните води. Най-новите решения в тази посока са свързани с фасади, генериращи топлоенергия, жалузи на прозорците, които акумулират топлина и я отдават на сградата, стандартни слънчеви панели, които охлаждат или затоплят сградата. 

 

Редактор: Ема Димитрова

 

 
още от Новини

още от София

още от Избрано