Детската градина в село Владая е разширена с нова сграда

399
Междувременно се извършва основен ремонт на отсечка от ул. „Войнишко въстание“ във Владая.

 

Близо 2 млн. лева са инвестирани в новата сграда, като е изпълнен и нов физкултурен салон. В сградата на детската градина са разкрити три групи – яслена и две градински. Осигурена е топла връзка със старата сграда. Изпълнени са всички мерки за енергийна ефективност и е осигурена общодостъпна среда.

 

 

Отоплението и в старата, и в новата сграда, след изграждането на разширението, е подменено от нафта на пелети, осигурени са и слънчеви панели за топла вода за битови нужди.

 

 

 

 

 

 

В двора са изградени нови детски площадки.

 

 

Междувременно се извършва основен ремонт на отсечка от ул. „Войнишко въстание“ във Владая. Строителните дейности включват подмяна на водопровода и сградните отклонения и изграждане на нови тротоари и пътна настилка в участък от около 800 метра по улицата, която е основна за Владая. Към момента се подменя водопроводът и се работи по пътното платно и тротоарите. Очаква се ремонтните дейности да приключат до края на годината.