До 21 октомври се подават оферти за проекти за ремонта на над 117 км пътища в област Плевен

30

Прогнозната стойност на поръчката е 1 587 600 лв. без ДДС


 

Областно пътно управление – Плевен стартира обществени поръчки за  изработване на технически проекти за основен ремонт на над 117 км републикански пътища в областта. Едната обществена поръчка е за проектиране на ремонта на общо 79,3 км от първокласния път I-3 в участъците Козар Белене – Плевен /от км 38+800 до км 88+842/ и Радомирци – Горни Дъбник /от км 106+000 до км 135+344/. Това е едно от първокласните трасета, по което преминава основният трафик от София към ГКПП „Дунав мост 1“ при Русе. Прогнозната стойност на поръчката е 1 587 600 лв. без ДДС. Срокът за подаване на офертите е 21 октомври 2022 г.

Участъкът Плевен – Козар Белене, който е предвиден за основен ремонт, преминава през 2 населени места -  с. Българене и с. Обнова. Отсечката Радомирци – Горни Дъбник преминава през едно населено място - с. Радомирци.

Срокът за изпълнение на проектантските работи е  120 календарни дни, който започва от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране. Изпълнението на проектните работи ще се извърши в три междинни етапа.  

Другата обществена поръчка е за проектиране на основен ремонт на 38 км от второкласния път ІІ-52 Никопол – Ореш /от км 64+550 до км 102+724/. Индикативната стойност на поръчката е 763 480 лв. без ДДС. Срокът за подаване на офертите е 21 октомври 2022 г.

Участъкът, предвиден за ремонт, преминава през 6 населени места -  с. Деков, с. Бяла вода, с. Лозица, с. Любеново, с. Въбел и гр. Никопол. По трасето са регистрирани две свлачища, за които е необходимо да се предвидят укрепителни дейности. Едното е в регулацията на с. Лозица,  а другото е в близост до гр. Никопол. Срокът за изпълнение на проектантските работи е  90 календарни дни.  

Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка преди предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект след това ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение.

Целта на обществените поръчки е да се осигури проектна готовност за цялостна рехабилитация на пътните участъци и реконструкция на пътното платно. Предвидени са локални ремонти, подмяна на асфалтова настилка, подобряване на отводняването на пътното платно чрез възстановяване на банкетите, канавките и водостоците.

ОЩЕ НОВИНИ

Засега ремонтът на ул. "Шишман" в София приключва до дни в участъка от "Паренсов" до "Гурко"

Засега ремонтът на ул. "Шишман" в София приключва до дни в участъка от "Паренсов" до "Гурко"

След януари до март догодина трябва да е готов оставащият участък от "Гурко" до паметника на Цар Освободител

Организират среща за бъдещето на "КвАРТал" в София

Организират среща за бъдещето на "КвАРТал" в София

Живущите в уличките между четирите булеварда "Дондуков", "Мария Луиза", "Сливница" и "Васил Левски" са поканени в Дома на киното на 10 декември от 11:00 часа

Обявена е нова защитена местност "Находища на алпийски тритон в Руй планина"

Обявена е нова защитена местност "Находища на алпийски тритон в Руй планина"

Не е позволено изграждане или поставяне на прегради, които пречат на миграцията на земноводните, както и строителство, с изключение на дейности, свързани с поддръжка, ремонт и реконструкция на съществуващи хидротехнически и други съоръжения

Бернската конвенция реши да затвори досието по случая Калиакра и да не отваря досие за АМ "Струма" през Кресненското дефиле

Бернската конвенция реши да затвори досието по случая Калиакра и да не отваря досие за АМ "Струма" през Кресненското дефиле

Министерството на околната среда и водите приветства взетите решения и призовава неправителствените организации от Коалиция „Да спасим Кресна“ за отворен диалог и конструктивно сътрудничество

Продължава работата по новия проект за Зоопарка в Пловдив

Продължава работата по новия проект за Зоопарка в Пловдив

Предстои проектантите да изработят количествено-стойностните сметки, за да бъде рестартирано строителството