Граждани предпочетоха проекта на екип CREATIVE VISIONS за изграждане на минерален басейн до 15. СУ в София

85

Журито в конкурса ЖИВА ВОДА не присъди нито една от трите награди на този екип, а даде първото място на Магдалена Терзийска и Валентин Филипов


След проведеното онлайн и на място гласуване за определяне на наградата на гражданите в студентския конкурс ЖИВА ВОДА, жителите на район „Надежда“ и всички, които имаха желание да се включат в анкетата, избраха ПРОЕКТ 1 - екип CREATIVE VISIONS - Александър Прегьов, Фати Тахчиева, Дария Георгиева и Виктория Иванова за свой фаворит с 47.6 % от всички 225 гласа. Специалната награда от името на жителите е премия в размер на 2 000 лв., осигурена от организаторите на конкурса като част от проект „УРБиНАТ“.

Преди това конкурсните разработки бяха оценени от жури с членове представители на Столична община, УАСГ, администрацията и местната общност на район „Надежда“, както и на чуждестранни партньори по проекта. Първото място спечелиха Магдалена Терзийска и Валентин Филипов – специалност „Архитектура“ в УАСГ.

На второ място журито класира Ралица Иванова, а третото място даде на Станислав Устуянов. Архитектурно-градоустройствени разработки са на студенти от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ) и Висшето строително училище (ВСУ) ,,Л. Каравелов”. Вижте всички проекти тук.

Архитектурно-градоустройственият студетски конкурс ЖИВА ВОДА е свързан с възможност за изграждане на учебно-тренировъчен комплекс с покрит плувен басейн в открито публично пространство в непосредствена близост до 15 СУ „Адам Мицкевич“ в ж.к. "Надежда" в София. Представените в конкурса разработки ще бъдат анализирани в процеса на обсъждане и подготовка на задание за проектиране. Всички коментари и посочени предимства на проектите ще бъдат систематизирани и предоставени на местната управа с цел по възможност съобразяване при реализацията на проекта за басейн с минерална вода на това място.

ОЩЕ НОВИНИ

Стартира конкурс за идеен проект за изграждане на Монумент на Светите братя Кирил и Методий в Стара Загора

Стартира конкурс за идеен проект за изграждане на Монумент на Светите братя Кирил и Методий в Стара Загора

Целта на заданието е със средствата на синтеза на архитектурата и пластичните изкуства да се постигне въздействащо пространствено решение, удачно вписано в прилежащата градска среда на парк „Св. Игнатий Старозагорски“

Подписан е договорът за изграждане на допълнителен корпус на Математическата гимназия във Враца

Подписан е договорът за изграждане на допълнителен корпус на Математическата гимназия във Враца

Той ще е с шест класни стаи, тераса, конферентна зала, STEM център и 5 хранилища

Реновират сградата на "Старата община“ в Асеновград с проект по "Красива България"

Реновират сградата на "Старата община“ в Асеновград с проект по "Красива България"

В момента в сградата се помещават Туристически информационен център и Обредни домове и зали

VMV residence – терасиран модел за многофамилна жилищна сграда

VMV residence – терасиран модел за многофамилна жилищна сграда

Обемното решение е продиктувано от функционалните нужди на всяко отделно жилище, а конструктивното решение допълнително разбива сградата на по-малки обеми

Има осигурени 5 300 000 лв. за ремонт и реставрация на сградата на бившия Нотариат в София

Има осигурени 5 300 000 лв. за ремонт и реставрация на сградата на бившия Нотариат в София

Предстои да се определи обществената функция на сградата на бул. „Патриарх Евтимий“ 2 на Попа, която е недвижима културна ценност и е собственост на Министерството на културата