Искат да изграждат нова сграда за дом за стари хора в Айтос

196

Предвиден е празен терен близо до Медцински център І, известен като мястото, на което гостуващите циркове опъват шатри


На 24 февруари кметът Васил Едрев поиска от Общинския съвет решение за кандидатстване на Община Айтос с проектно предложение „Изграждане на сграда за резидентна грижа за възрастни хора в надтрудоспособна възраст без увреждания (Дом за стари хора). Съветът даде картбланш на Общинската администрация да кандидатства по Процедурата за директно предоставяне на средства „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане, с оглед реформиране на съществуващи домове за стари хора” по Националния план за възстановяване и устойчивост. Процедурата е чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост, компонент „Социално включване“. Крайният срок, в който може да се подаде проектното предложение, е 17 март. Предвид срока за кандидатстване Общинският съвет допусна предварително изпълнение на решението си.

Според експертите не е икономически целесъобразно сградата на Дома в Айтос да се реформира и в тази връзка е изготвен подробен устройствен план с обособяване на два нови урегулирани поземлени имота. Първият запазва предназначението си "за поликлиника" и съществуващото застрояване в него. Вторият е с предназначение „за обществено обслужване“ - на него се предвижда да бъде изградена новата сграда на Дома за стари хора. 

ОЩЕ НОВИНИ

До края на годината трябва да е готов скейт паркът в Плевен

До края на годината трябва да е готов скейт паркът в Плевен

Обновените площи около спортното съоръжение ще са почти 3 декара

Ще реформират четири дома за стари хора в София

Ще реформират четири дома за стари хора в София

Те се намират в „Зона Б-5“, „Илинден“, „Дървеница“ и Горна баня

Център за спешна медицинска помощ изграждат в Самоков

Център за спешна медицинска помощ изграждат в Самоков

Теренът се намира в югозападния край на двора на болницата

Промени гарантират изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в рамките на одобрения бюджет

Промени гарантират изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в рамките на одобрения бюджет

Спазване на финансовия лимит по НПЕЕМЖС и изпълнението ѝ в рамките на одобрения бюджет гарантират обявените за обществено обсъждане промени

Проектът за нова сграда на Спортното училище в Бургас очаква финансиране

Проектът за нова сграда на Спортното училище в Бургас очаква финансиране

Предвижда се сградата с площ от 8 000 кв.м с басейни, спортни зали и функционални класни стаи да се намира до откритата преди дни зала „Арена Бургас"