Искат поемане на дългосрочен дълг за Нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства в Добрич

62

Обсъждането ще се проведе на 27 юни от 16.00 часа в сградата на Общината


Община Добрич кани местната общност да  участва в публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг, чрез провеждане на  процедура за избор на финансова или кредитна институция, с която да сключи договор за общински заем  (кредит) за инвестиционен проект „Нов градски център с обществени функции и пешеходни пространства на град Добрич“. Стойността на дълга е до 12 000 000 лева, а срокът на усвояване – до 3 години от датата на подписване на договора за кредит.

Условията за погасяване са окончателно погасяване до 15 години от датата на подписване на договора за кредит, гратисен период за главницата до 3 години от датата на подписване на договора за кредит, а след изтичане на гратисния период – на равни месечни вноски, без такси за предсрочно погасяване. Предвижда се максимален лихвен процент – равен на основния лихвен процент, обявен от БНБ плюс надбавка не повече от 2.5 процентни пункта годишно. Други такси са еднократна такса управление до 0,2% от размера на кредита. Източници за погасяване на главницата са собствени бюджетни средства, а начинът на обезпечение на кредита - учредяване на залог върху настоящи и бъдещи парични вземания, представляващи настоящи и бъдещи приходи на Община град Добрич, постъпващи по бюджетната банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог.    

Община Добрич очаква мнения, препоръки и предложения в деловодството на електронен адрес priemna@dobrich.bg или на телефони 058/600 416 и 058/600 001, вътрешен 258, до 17:00 часа на 08 юли.

За постъпилите становища и предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който ще бъде публикуван на интернет страницата на Община Добрич и ще се приложи към предложението за поемане на дългосрочен дълг при внасянето му за разглеждане от Общински съвет.

ОЩЕ НОВИНИ

Над стадиона в Свети Влас ще изграждат нов парк със зони за отдих и игрища

Над стадиона в Свети Влас ще изграждат нов парк със зони за отдих и игрища

Предстои още изграждане на спортно игрище в двора на училището и на детска градина в квартал „Русалка“, както и ремонт на църквата

Самоков, Монтана, Сливница и Костинброд участват в проект за кръгово строителство

Самоков, Монтана, Сливница и Костинброд участват в проект за кръгово строителство

За целта ще бъде направена инсталация за производство на висок клас рециклирани строителни материали, която ще бъде позиционирана в район Кремиковци

Завърши първият етап от благоустрояването на улица "Марица" в Шумен

Завърши първият етап от благоустрояването на улица "Марица" в Шумен

Изграждането на четирилентова отсечка по улицата от паметника на Пети полк към центъра е един от най-големите инфраструктурни обекти на града през последните две години