Ще изграждат лаборатория на Комисията за регулиране на съобщенията

356
Тя ще бъде на мястото на негодна сграда в столичния район Красна поляна.

Съгласно правителствено решение статутът на имот, предоставен за управление на Комисията за регулиране на съобщенията, се променя от публична държавна в частна държавна собственост. Теренът и постройките върху него са разположени в столичния район Красна поляна.

 

Необходимо е премахване на 13 от 14-те постройки върху имота, тъй като са негодни и опасни за обитаване. На мястото на една от сградите ще бъде изградена сертифицирана лаборатория. Чрез нея ще се подпомогне контролната дейност на комисията, като ще се изпитват съоръжения за устойчивост и съвместимост с посочените в законодателството стандарти.