Класираха водещите предприятия в строителството на сгради

2947
Приходите от продажби на българските компании от подсектора отбелязват лек спад на темпа на увеличение още през 2008 година.

Това показва изследване на БИК Капиталов пазар ЕООД. Класацията обхваща близо 2 300 действащи компании в подсектора "Строителство на сгради и строителни съоръжения", които са реализирали общо 10.8 млрд. лева за годината. Това е увеличение с 1.8 млрд. лева или с 19.5% спрямо 2007 г. За сравнение прирастът през 2007 г. спрямо 2006 г. е 2.2 млрд. лева или 33%.

 

При водещите 10 предприятия, обаче, ситуацията е различна. Техният темп на увеличение на приходите от продажби нараства, като през 2008 г. те са реализирали 1.5 млрд. лева, което е прираст от 602 млн. лева или 66.6%, срещу ръст с 265 млн. лева или 41.5% през 2007 г. спрямо 2006 г.

 

Водещата в класацията компания „Геотехмин" е на първо място за втора поредна година. Фирмата е член на БСК и през 2008 г. завоюва приза на в-к "Пари" за строителна компания на годината. Приходите от продажби на „Геотехмин" достигат 406.5 млн. лева, което е прираст от 179.7% спрямо 2007 г. 

 

На втора и трета позиция се нареждат „Главболгарстрой" АД и разложката „Балканстрой" АД със, съответно - 267.1 млн. лева и 157.3 млн. лева приходи от продажби. Сред най-големите строителните компании в България през 2008 г. се нареждат и „Планекс" ООД, „Сиенит" ООД, „АТ Инженеринг 2000" ООД, „Енемона" АД, „ГБС-Инфраструктурно строителство" АД, „Холдинг Пътища" АД и „Биндер" АД.

 

Сред водещите 10 компании по приходи от продажби за 2008 г. „АТ Инженеринг 2000" ООД се изкачва в класацията най-бързо, като прескача 18 позиции до 6-о място. „Холдинг Пътища" АД губи 2 позиции и се смъква до 9-о място.

 

Класация на Топ 10 компании по приходи от продажби  

Пози-ция 2008

Пози-ция 2007

Пози-ция 2006

Предприятие

Град

Приходи от продажби 2008

Темп приходи 2008/2007

Темп приходи 2007/2006

1

1

2

Геотехмин ООД

София

406 494

179.7%

33.0%

2

4

6

Главболгарстрой АД

София

267 105

119.7%

51.0%

3

3

5

Балканстрой АД

Разлог

157 307

26.1%

49.4%

4

6

8

Планекс ООД

Варна

136 117

33.8%

55.4%

5

14

13

Сиенит ООД

Пловдив

130 003

108.5%

18.2%

6

24

9

АТ Инженеринг 2000 ООД

София

97 677

104.2%

-24.0%

7

13

11

Енемона АД

Козлодуй

83 325

13.0%

31.8%

8

12

17

ГБС-Инфраструктурно строителство АД

София

80 604

7.6%

57.4%

9

7

15

Холдинг Пътища АД

София

77 194

-15.0%

87.5%

10

15

30

Биндер АД

Сливен

72 104

16.0%

86.2%

Източник: BEIS (www.beis.bia-bg.com)

 

Най-динамично развиващата се фирма сред строителните компании с приходи от продажби, надхвърлящи 3 млн. лева е софийската „Хидрострой" АД, като нейният прираст през 2008 г. е 4.3 пъти. Сред останалите бързо развиващи се компании са „Пътстрой" ООД, „Монтаж Комплект Инженеринг" ЕООД, „Строител-ВД" ООД, „Ремонтно възстановително предприятие Кьоне" АД и др.

 

Класация на Топ 10 най-динамично развиващи се компании 2008/2007  

Позиция 2008

Предприятие

Град

Темп приходи 2008/2007

Темп приходи 2007/2006

1

Хидрострой АД

София

429.4%

-20.5%

2

Пътстрой ООД

Стара Загора

298.2%

60.7%

3

Монтаж Комплект Инженеринг ЕООД

София

295.4%

-47.1%

4

Строител-ВД ООД

Стара Загора

288.2%

65.3%

5

Ремонтно възстановително предприятие Кьоне АД

София

260.0%

-13.4%

6

Билдко ООД

София

238.4%

2.7%

7

ТТръст инженеринг ЕООД

София

230.8%

13.6%

8

Литос-Ко ООД

София

206.6%

74.0%

9

Коев ЕООД

Пловдив

186.5%

2.7%

10

Геотехмин ООД

София

179.7%

33.0%

Източник: BEIS (www.beis.bia-bg.com)

 

Изследването е изготвено от БИК "Капиталов Пазар" ЕООД, 100% собственост на Българска Стопанска Камара, по данни на Информационната система за българските предприятия (BEIS), която включва информация за най-важните 40 000 действащи български предприятия.

 


Класацията е съставена на базата на финансовите данни  на компаниите за  2006-2008 г.

Класацията е базирано на темпа в прираста на приходите от продажби през 2008 г. спрямо 2007 г. при долна граница 3 млн. лева.