Клуб за водни спортове - функционалност и адаптивност с минимални намеси в средата

96

Сградата е победител в категория „Реализации - Обществени, индустриални сгради и хотели" в конкурса ARCHINOVA 2021


Снимка: Архитектурно студио „Диагонали"

КЛУБ ЗА ВОДНИ СПОРТОВЕ до езерото Панчарево в София е с проектант Архитектурно студио „Диагонали" (арх. Николай Давидков, арх. Петър Бубев и инж. Асен Страшимиров). „Този проект е много важен за нас. Той може би е един от най-малките, които сме реализирали, но трасира в голяма степен нашия път като архитектурно студио", казаха по време на церемонията по награждаването в конкурса  ARCHINOVA 2021 от ASD.

  
Снимка: ARCHINOVA

Клубът за водни спортове е реализиран миналата година и е със застроена площ 107m² и площ на имота – 6 225m². Сградата е предназначена за обслужване на дейността на малък клуб за водни спортове и рекреация. Разположена е в близост до езерото Панчарево, в голям гъсто залесен имот с излаз към река Искър. Водещо при нейното ситуиране е да бъде вписана в средата по начин щадящ природата и така, че да не спира погледа на минувачите към горския масив и реката. Поради тази причина е поставена в най-ниската точка на терена и непосредствено до брегоукрепващата дига. Пред нея е обособен понижен двор, насипан с чакъл, който плавно прелива към останалата част на имота. Околното пространство е оставено свободно, тъй като постепенно във времето ще бъдат създавани разнообразни възможности за спорт и рекреация сред природата. Целенасочено е ограничено мястото за тези дейности до границата на горския масив, който е запазен в естествения си вид и обем, без дори да се разчистват ниските диворастящи храсти.
 
 
 

Концепцията на това инвестиционно намерение е да бъдат създадени оптимални функционалност и адаптивност с минимални намеси в средата. Това условие налага използването на равномерна сглобяема стоманена носеща конструкция и ограждащи елементи, изпълнени чрез послоен монтаж. Така обемно-пространствената структура може лесно и бързо да се трансформира или дори премахва с минимални усилия и строителни отпадъци.

Укрепването на дигата е реализирано с габиони и стоманени пилоти, а фундирането на сградата - чрез единични стоманобетонни стъпки, положени върху уплътнения терен. Те са засипани с изкопаната от мястото баластра, а с предварително отнетия и депониран в имота хумусен слой е изпълнена окончателната вертикална планировка.


Сградата е на един етаж, който включва три самостоятелни помещения: хале за съхранение и подръжка на плавателните съдове и инвентар; съблекални със санитарен възел и зала за почивка с кухненска зона за съхранение и приготвяне на храна. Сградата функционира на клубен принцип, но е отворена и за широк обществен достъп. Обширното околно пространство създава предпоставки за провеждане на разнообразни спортно-развлекателни и образователни дейности. За това помагат и голямата покривна тераса с гледка към реката и широката стълба, които могат да се използва при различни събития.

Архитектурният образ отразява технологичната логика при изпълнението на конструктивния скелет и ограждащите елементи, а фасадната дъсчена обшивка равномерно покрива всички плътни участъци на външните стени и подовете.

Акцент при избора на материалите е жълтият цвят на подовата настилка, използвана в съблекалните и залата, а подът на халето е оставен на трамбован чакъл, който дренира водата, изтичаща от плавателните съдове.

Чрез широките и високи плъзгащи витрини е постигнато преливане на вътрешните пространства навън, а при хубаво време халето и залата се отварят напълно към двора, с което допълнително се засилва усещането за свързаност с природата.

Снимки и визуализации: Архитектурно студио „Диагонали"

ОЩЕ НОВИНИ

Шестима инвеститори ще отварят предприятия в Бургас

Шестима инвеститори ще отварят предприятия в Бургас

По първоначални заявки работните места, които ще открият, са над 600

Общинският съвет в Бургас даде зелена светлина за детската болница

Общинският съвет в Бургас даде зелена светлина за детската болница

Одобреният доклад на кмета дава ход на основното грантово финансиране за изграждане на болницата в интегрирания проект на Югоизточна България по регионално развитие

Камарата на архитектите смята да сезира прокуратурата за изрисуването на фасадата на Младежкия дом в Пазарджик

Камарата на архитектите смята да сезира прокуратурата за изрисуването на фасадата на Младежкия дом в Пазарджик

КАБ определи намесата като „архитектурен вандализъм“, поиска възстановяване на оригиналния вид на сградата, както и тя да получи статут на недвижима културна ценност

Представиха идеен проект на Детска болница в Бургас

Представиха идеен проект на Детска болница в Бургас

Предвижда се да бъдат създадени условия за игри и занимания на пациентите – с използване на част от покривните, вътрешните пространства и терасите, а оборудването ще бъде в ярки цветове и детски теми

Нова сграда на детска градина откриха в квартал “Сеславци” в София

Нова сграда на детска градина откриха в квартал “Сеславци” в София

Детското заведение се намира на ул. „Мургаш“ 3 до парка на квартала