Нашата цел е да подчертаем архитектурните качества на сградата

5607
Външното и фасадно осветление са още един начин за комуникация, каза Мария Карагьозова, Мениджър развитие на бизнеса - Polaris Lighting.

Значимостта на всяка сграда трябва да се отбележи и изрази, което, освен чрез архитектура, се постига и със светлина. Светлината подчертава архитектурната идея и идентифицира сградата, прави я жива и активна, дава възможност да се променя облика й чрез динамика. Архитектурното осветление е комуникацията на градската среда с хората и дава живот на града, а на жителите - чувството за гражданство и принадлежност към една витална действителност, казват от компанията "Поларис Лайтинг" ООД. Тя се занимава с производство и търговия на осветителна техника в България и е с установени позиции на пазара повече от 17 години.


"Поларис Лайтинг" представлява световните лидери в бранша: Philips, Led C-4, Deltalight, Baghelli Prazisa, Schneider Electric. Направленията, в които компанията работи, са: улично осветление, осветление на магистрали, тунели, промишлени обекти, паркове и градини, архитектурно осветление на фасади, мостове, паметници и места с обществена значимост, както и цялостно вътрешно-пространствено осветление.


С Мария Карагьозова, Мениджър развитие на фирмата, разговаряхме ден след тяхната презентация „Архитектурно осветление" на 18 октомври в рамките на Sofia Architecture Week 2010. В началото на разговора тя цитира мисъл на Мотоко Иший: "Светлината има изключително въздействие върху човешките усещания. Тя навлиза в дълбините на сърцето и събужда нещо отдавна заспало там".


 

 

 

 

Как вашата фирма съдейства за реализирането на един проект за архитекурно осветление?

Ние участваме цялостно - в процеса на създаване, реализиране на проекта и неговата поддръжка. Първо се срещаме с архитекта, за да уловим неговата идея и да изтъкнем архитектурните качества на сградата. Нашата цел е да пресъздадем, да съживим духа на самата сграда - начинът, по който тя комуникира с хората и градската среда. Имаме екип, който участва в проектирането. Архитектът щрихира архитектурните елементи, които трябва да бъдат подчертани, след което нашите дизайнери създават светлинния образ на сградата.

 

Когато архитектът е дистанциран от тази идея или става дума за историческа сграда, тогава нашите дизайнери изработват няколко различни визии, а инвеститорът, или хората, които се грижат за реализацията на проекта, избират една от тях. След това се изготвя крайният светлинен проект, който отговаря на всички светотехнически изисквания. Разбира се, има тестови период, в който се правят софтуерни настройки и тестове в присъствието на човека, който ще вземе решението каква трябва да е визията на сградата. После ние поемаме обслужването и поддръжката на това осветление или ако то е създадено като динамично, има екип, който периодично се свързва с човека, отговорен за вида на сградата, за да промени облика й с препрограмиране.

 

  

 

 

Как определяте каква комбинация от осветителна техника да използвате за екстериор или фасада?

В светлинния дизайн има специфики и правила, които определят по какъв начин да се подчертае определен архитектурен елемент - дали е права линия, дали трябва да се придаде обем, дали да се търси триизмерност на елементи от фасадата, или трябва да има плосък вид. По принцип новите тенденции са сградата да има жив, триизмерен вид, което се постига чрез самите осветителни тела, които имат специална широчина на лъча, който позволява постигането на този ефект при определена дистанция и срещане на обекта, или начина, по който светлината пълзи по стена или повърхност. 

 

 

 

 

 

Какви са специфичните различия при осветяването на фасади, мостове, площади, исторически сгради, улично осветление...?

По принцип при осветяването на мостове и паркове на първо място се обръща внимание на необходимостта от достатъчно осветление с цел сигурност и безопасност на гражданите и едва след това се търси по-артистичен ефект, който да внесе дух и атмосфера. Ние имаме една много интересна и красива идея за Дунав мост - освен чрез общото осветление, сме постигнали много добър ефект с диодни осветители. Мостовете са нещо много красиво за осветяване.

 

 

 

 

 

 

При старите сгради например осветяването е много специфично, защото обикновено те нямат живи цветове, освен сградите, които скоро са реновирани. Идеята там е да се подчертае тази старина и обикновено не се използва толкова цветност в осветлението, а повече се залага на играта между топло и студено, за да се придаде малко повече обем и по-драматичен вид на сградата.  

 

 

 

 

 

При осветяването на Societe Generale Експресбанк например осветихме първите три етажа, като се съобразихме по-скоро с архитектурата на самата сграда, която има линеарен вид, и, следвайки бранда на банката в бяло и червено, постигнахме ефект, който прави сградата отличима и разпознаваема.

 

Оценява ли се в България значението на архитектурното осветление - само въпрос на финанси ли е, или и на отношение?

Все още нямаме култура за архитектурно осветление - не се чувстваме граждани на един град, който изглежда жив и в който всичко е динамично и разпознаваемо. Добре е, че повечето инвеститори вече обръщат особено внимание на фасадното и архитектурно осветление на сградите, защото знаят, че това е начин да комуникират с потенциалните си клиенти и с гражданите. Общините обаче нямат средства. В момента работим по няколко проекта, свързани с важни културно-исторически паметници, и за тези проекти финансирането, разбира се, идва от ЕС. Всичко опира до желанието на кметовете и общините да се ангажират с такъв проект. Той е тежък за реализация, но нещата са възможни, стига да има инициатива.

 

 

 

 

А от гледна точка на енергийната ефективност - доколко архитектурното осветление "товари" един бюджет?

Осветителите преди поколението на диодите черпеха повече електроенергия. Сега решенията за фасадно архитектурно осветление са изцяло с диодни осветители, консумацията на енергия е наистина ниска и живота на осветителите се увеличи няколко пъти.

 

А по отношение на поддръжката...

Всъщност, при диодното осветление поддръжка се изразява в почистване на осветителя и тест на софтуера за управление. Не се изразходват средства за подмяна на осветители, която е трудоемка и е свързана с разходи за механизация.

 

 

Частен дом в Морска градина - Варна


 

 

 

Кой град в чужбина според Вас е пример за външно и фасадно осветление?

Лион. Лион е като демонстрационен център за добро фасадно осветление. Той е пример за това как трябва да бъде осветен един град.

 

Коя сграда в София искате да бъде осветена?

На нашата презентация показахме проекта за храм-паметника „Свети Александър Невски". Проектът е изготвен от една от най-добрите дизайнерки на такова осветление в света - Ясмине Ван Дерпол. Ако проектът се поднови, нейните идеи ще се спазят напълно, но осветителите могат да се заменят с такива от последно поколение на Philips.

 

 

А Вие лично коя сграда бихте искали да видите с архитектурно осветление?

Отново храм-паметникът „Свети Александър Невски". Ние имаме желание, отворени сме за колаборация с общината. Бихме направили референтно един голям проект, ако ни бъде дадена възможност да изпълним още няколко от обществените сгради след това. Бихме се борили дори и за бюджет, който да осигурим, за да може София да има по-светъл вид.

 

Интервю на Ема Димитрова