НКЖИ предприема действия за подобряване на граничния жп преход между България и Турция

213

Открита е обществена поръчка за прединвестиционни проучвания за изграждане на жп линия по направление Ямбол - Елхово - Лесово - граница 


Целта на прединвестиционното проучване е да се идентифицират и изследват различни варианти за железопътно трасе и да се избере най-целесъобразният начин, който да бъде предвиден за изграждане на жп линия по направлението Ямбол - Елхово - Лесово - Република Турция. От 2018 г. досега  бяха проведени редица срещи на високо ниво между генералните директори на TCDD Държавни железници на Република Турция и ДП НКЖИ. На тях страните се договориха за проучване на техническите и финансовите условия за изграждане на втора железопътна линия, която ще бъде нов граничен преход между България и Турция по направление Ямбол-Одрин.  

През м. ноември 2022 г. се проведе среща на вицепремиера по икономическите политики и министър на транспорта и съобщенията Христо Алексиев с генералните директори на двете железопътни компании, на която се обсъдиха конкретни бъдещи действия по проекта за втори железопътен граничен преход между Турция и България по направление Ямбол - Елхово - Лесово – граница с Република Турция. Той трябва  да отговори на нуждите на пазара и да облекчи трафика през Свиленград – Капъкуле. Реализацията му ще осигури сгъстяване на железопътната мрежа в югоизточния регион на страната, оперативна съвместимост на инфраструктурата, оборудването, системите за управление, експлоатация и безопасност, както и свързаност с европейските жп мрежи и съседни жп администрации, чрез прилагането на унифицирани стандарти.  

Обществената поръчка с предмет: "Изготвяне на прединвестиционни проучвания с предложение за варианти, анализ „Разходи-ползи“, трафик прогнози и капацитет за изграждане на жп линия по направление Ямбол - Елхово - Лесово – граница с Република Турция" вижте тук.

ОЩЕ НОВИНИ

Учредяват общинско дружество с ограничена отговорност "Индустриални паркове – Благоевград"

Учредяват общинско дружество с ограничена отговорност "Индустриални паркове – Благоевград"

С това Общината има възможност да кандидатства пред Министерство на иновациите и растежа за финансиране, което да позволи изграждането на високотехнологичната производствена зона 

Ново футболно игрище с изкуствена настилка е изградено в двора на СУ "Бачо Киро" в Павликени

Ново футболно игрище с изкуствена настилка е изградено в двора на СУ "Бачо Киро" в Павликени

Над 20 години игрището беше почти празно, тъй като не беше в добро състояние

В Ямбол откриха поредното комбинирано спортно игрище

В Ямбол откриха поредното комбинирано спортно игрище

То се намира в двора на Професионална гимназия по строителство и архитектура, графика и дизайн "Кольо Фичето"

Столичният общинския съвет одобри обекти за финансиране от капиталовата програма

Столичният общинския съвет одобри обекти за финансиране от капиталовата програма

Сред проектите са паркът „Мокренски проход“ в „Красно село“, пъмп трак паркът в „Младост“ и скейт паркът в Северен парк

Свиленград се включва в екоинициативата „Керемиди за/от смет“

Свиленград се включва в екоинициативата „Керемиди за/от смет“

Общината е първата у нас, която използва алтернативни строителни материали от битов отпадък за уличната инфраструктура