Обновена е сградата на Лесотехническата професионална гимназия в Берковица

106

Внедрени са всички задължителни мерки от енергийното и техническото обследване на сградата и е закупено оборудване за учебни практики


Сменена е дървената дограма с алуминиева, направена е топлинна изолация на външни стени и покрив, ремонтирани са осветителната и отоплителната инсталация, въведени са енергоспестяващи мерки по прибори за измерване, контрол и управление, подменен е котел, възстановена е мълниезащитната и заземителната инсталация. На покрива са подменени керемидите и улуците и всички компроментирани елементи на покривното покритие, осигурен  е достъп между основния корпус и източното крило на сградата, подменени са вратите на всички класни стаи, ВиК и електрическата инсталации, ремонтирани и изградени са санитарни възли, осигурена е достъпна среда за хора с увреждания. Доставени са две шлосерски маси, комплект инструменти с количка, уред за измерване на сходимост, комплект инструменти за фрезоване на гнезда на клапани, машина за монтаж и демонтаж на гуми и машина за баланс на гуми и компресор.  

Общата стойност на проекта е 1 299 929,72 лева, финансирани със средства от ОПРР, от които от ЕФРР сума в размер 1 104 940,27 лева и Национално финансиране сума в размер 194 989,45 лева. Изпълнител е фирма „Техно-Енерджи “ ООД. Строителен надзор на обекта е „Ати Консулт“ ЕООД.  

ОЩЕ НОВИНИ

Министър Иван Шишков: Цялата държава ще помага за бързото завършване на Междусистемната газова връзка Гърция - България

Министър Иван Шишков: Цялата държава ще помага за бързото завършване на Междусистемната газова връзка Гърция - България

Ще ускорим въведения ред на работа, но и ще бъдем по-взискателни, каза министърът на регионалното развитие на среща с участниците в строителството на интерконектора

Започна полагането на нова настилка по столичните улици "Шишман" и "6-ти септември"

Започна полагането на нова настилка по столичните улици "Шишман" и "6-ти септември"

През 2021г. на двете улици беше изградена нова подземна инфраструктура в пътните платна – водопроводи, канализация и топлопровод

През юли е изкърпена настилката на участъка от пътя Русе – Велико Търново на територията на област Велико Търново

През юли е изкърпена настилката на участъка от пътя Русе – Велико Търново на територията на област Велико Търново

Дейностите са възложени от АПИ веднага след като решението на Народното събрание от 26  април т.г. позволи предприемането на текущи ремонтни работи

Три културни обекта в Лом ще бъдат обновени

Три културни обекта в Лом ще бъдат обновени

Основен ремонт, ново оборудване и цялостна модернизация ще получат Девическото училище, Историческият музей и Къщата-музей на Димитър Гинин

THE LINE – Саудитска Арабия показа проекта за линеен град с "вертикален урбанизъм"

THE LINE – Саудитска Арабия показа проекта за линеен град с "вертикален урбанизъм"

До 14 август всички детайли по проекта могат да се видят и в изложба в Jeddah Superdome

В Ямбол има нова производствена база за мебели

В Ямбол има нова производствена база за мебели

Инвестицията е за около 20 млн. лв. и е на територията на бившата тъкачна фабрика „Тунджа”