Обсъждат промени, с които ателиетата да са със статут на жилища

110

Дискутирани бяха също предложения за промени за определението за еднофамилни и многофамилни жилищни сгради, както и недопускането на жилища да се ориентират изцяло на североизток, северозапад или север


Обсъжда се възможността за допълнителна разпоредба, според която при определяне предназначението на сградите ателиетата да се считат за жилища. Това стана ясно вчера от думите на заместник-министъра на регионалното развитие Стефан Аспарухов по време на третото заседание на работната група за промените в Закона за устройство на територията и наредбите за прилагането му.  

Работи се по проект за осъвременяване на Наредба 7 за правилата и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствени зони. Целта е наредбата да бъде приведена в съответствие със Закона за устройство на територията. Дискутирани бяха също предложения за промени за определението за еднофамилни и многофамилни жилищни сгради. Заместник-министър Аспарухов посочи, че това би рефлектирало върху много сфери и е необходима детайлна преценка дали да се допусне.  

Експертите засегнаха въпроса за отмяна на член 114 от наредбата, който е свързан с ориентацията на жилищните помещения. Обсъжда се дали да отпадане недопускането на жилища да се ориентират изцяло на североизток, северозапад или север, като се впише, че се касае за северни апартаменти.  

По време на събитието арх. Аспарухов посочи, че са предложени изменения, засягащи разработването на общи устройствени планове. По думите му много местни власти припознават тези планове като ограничаващи ги.  

Работната група е създадена със заповед на вицепремиера и министър на регионалното развитие и благоустройството Гроздан Караджов, като в състава ѝ са включени над 90 експерти от МРРБ, ДНСК, Агенцията по геодезия, картография и кадастър и представители на браншовите организации, участващи в инвестиционния процес.

ОЩЕ НОВИНИ

Завърши изграждането на нова детска градина в район „Витоша“

Завърши изграждането на нова детска градина в район „Витоша“

Сградата на филиала е една от 25-те, които се изграждат в момента в София

Colliers отчита ръст в предлагането на жилища през първото полугодие на 2022 г.

Colliers отчита ръст в предлагането на жилища през първото полугодие на 2022 г.

Средните продажни цени остават стабилни през първите шест месеца на 2022 г

Над 10 км от път III-8652 в района на Неделино ще се ремонтират до края на септември

Над 10 км от път III-8652 в района на Неделино ще се ремонтират до края на септември

Третокласният път е важна транспортна артерия в област Смолян и свързва Неделино и Златоград с общините Баните и Ардино

Изграждат водопровод с дължина 2,4 км в свищовското село Българско Сливово

Изграждат водопровод с дължина 2,4 км в свищовското село Българско Сливово

Инвестицията в размер 600 хиляди лева ще реализират Община Свищов и „ВиК Йовковци“ – Велико Търново, като 350 хиляди лева от средствата се предоставят от актуализацията на държавния бюджет към общините