Очаква се реконструкцията на приемното здание на жп гара Нова Загора да стартира през февруари-март

42

В началото на ноември сградата беше обявена за паметник на културата и ще бъде консервирана, адаптирана и социализирана


За реконструкцията на гаровия комплекс Нова Загора е сключен договор с изпълнителя „ВДХ" АД. Във връзка със стартиралото nроизводство в Министерство на културата по издаване на административен акт за деклариране на сградата на приемното здание на жп гара Нова Загора като паметник на културата, изпълнителят изготви Технически проект за подобект „Реконструкция на приемно здание". Части „Архитектурна" и „Конструктивна" са съгласувани от архитект, който има право да извършва дейности по реставрация и консервация, одобрени са от консултанта Сдружение „НЗ Инфраструктура" и на 25 ноември са внесени в HИHKH зa съгласуване и становище от Министерството на културата. Своевременно в Община Нова Загора са входирани документи за издаване на виза зa проектиране. Консултантът подготвя комплексен доклад за оценка на съответствието на инвестиционния проект.

Съгласно утвърдената от възложителя на 17 ноември работна програма за реконструкцията на гаровия комплекс Нова Загора, обектът ще бъде завършен до средата на декември догодина. Към момента изпълнителят извършва строително-монтажни работи по втори и трети перон на гарата, като дейностите по тях и по четвърти перон трябва да приключат през март.

Строително-монтажни работи по реконструкцията на приемното здание ще започнат след съгласуване на техническия проект в НИНКН и издаване на разрешение за строеж от МРРБ, което се очаква да стане в началото на февруари.

ОЩЕ НОВИНИ

Подписан е договорът за изграждане на допълнителен корпус на Математическата гимназия във Враца

Подписан е договорът за изграждане на допълнителен корпус на Математическата гимназия във Враца

Той ще е с шест класни стаи, тераса, конферентна зала, STEM център и 5 хранилища

С 50 000 лв. глобяват дружеството-собственик на терена "Парк Мария Луиза" заради отсечени дървета при извършване на строителство

С 50 000 лв. глобяват дружеството-собственик на терена "Парк Мария Луиза" заради отсечени дървета при извършване на строителство

Нарушена е целостта на терена вследствие тежката строителна механизация, образували са се коловози и има прясно отсечена дървесна растителност

Реновират сградата на "Старата община“ в Асеновград с проект по "Красива България"

Реновират сградата на "Старата община“ в Асеновград с проект по "Красива България"

В момента в сградата се помещават Туристически информационен център и Обредни домове и зали

VMV residence – терасиран модел за многофамилна жилищна сграда

VMV residence – терасиран модел за многофамилна жилищна сграда

Обемното решение е продиктувано от функционалните нужди на всяко отделно жилище, а конструктивното решение допълнително разбива сградата на по-малки обеми

Има осигурени 5 300 000 лв. за ремонт и реставрация на сградата на бившия Нотариат в София

Има осигурени 5 300 000 лв. за ремонт и реставрация на сградата на бившия Нотариат в София

Предстои да се определи обществената функция на сградата на бул. „Патриарх Евтимий“ 2 на Попа, която е недвижима културна ценност и е собственост на Министерството на културата