Одобрени са проекти за нови спортни площадки на открито в Ямбол

934
Три фитнес площадки ще бъдат изградени в к-с „Зорница”, кв. „Аврен“ и в Първи жилищен район.

Проектите бяха защитени от община в рамките на националната кампания „За чиста околна среда - 2016 г.", обявяван от Министерството на околната среда и водите и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС). Размерът на финансирането е до 10 000 лв. на обект. Крайният срок на реализацията на дейностите по кампанията е 30 ноември.

 

Новата площадка в к-с „Зорница" ще бъде изградена северно от блок 8. В Първи жилищен район площадката ще бъде разположена в зелената площ на ул. „Матвей Вълев", на югоизток от бл.1 на ул. „Стара планина". Третата площадка в кв. „Аврен" ще бъде на ул. „Балатон" №2.

 

С реализирането на новите зони Ямбол вече ще разполага с общо 11 фитнес площадки на открито в различни части на града.