Одобриха кредит от Европейската инвестиционна банка за ремонт и изграждане на тротоари в София

204

Сумата е около 10 пъти повече за целта от обичайните годишни средства на разположение на районите


Снимка: Район "Лозенец"

Столичният общински съвет одобри Доклад за поемане на дългосрочен дълг от Европейската инвестиционна банка – допълване на нов компонент „Транспортна свързаност и достъпна среда“ към Проект “Устойчива градска мобилност. Изграждане и реконструкция на основни артерии от кръгово-радиалната улична мрежа на София“ - за изграждане и реновиране на тротоари мрежа по райони. Одобреното предложение предвижда Столична община да поеме дългосрочен дълг в размер до 50 000 000 евро чрез сключване на договор за заем с Европейската инвестиционна банка.

Планираният срок за изпълнение е 4 години, като в допълнение към средствата, предоставени от бюджета на общината със заемно финансиране в общ размер на близо 120 млн. лв. ще могат да бъдат изпълнени близо 10% от общата площ на тротоарите на територията на различни райони на Столична община. С финансирането ще бъдат извършени ремонтни дейности на над 690 000 кв. м от съществуващата тротоарна мрежа.

Получените средства ще бъдат разпределени по механизъм, съгласно който 20% от общата сума ще бъде разпределена между районните кметове от 24-те района, като разпределението ще бъде в съотношение 50:50 - площ на тротоарите към население по настоящ адрес. Средствата, които ще бъдат разходвани централно от Столична община, ще бъдат разпределени съобразно критерии, водещ от които ще бъде “обществена значимост - достъпност до детски градини, училища и обществени сгради” и при координиране с районните администрации. Ще бъдат проведени допитвания до гражданите каква да бъде тротоарната настилка, в района който живеят.

Критериите за разпледелението на средствата по райони е обективно, но малко в ущърб на централната градска част, където много повече хора използват тротоарите, а това не е взето предвид, казва кметът на район „Средец“.

Докладът беше приет с почти пълно единодушие. Според „Спаси София“ и независимия общински съветник Борис Бонев, е одобрен пореден заем  без критерии за качество и приоритизация. Преди заседанието от организацията предложиха: обективни критерии за избор на тротоарите, най-нуждаещи се от ремонт; списък с улици за ремонт, преди да бъде изтеглен заемът; обвързване с новия Стандарт за тротоарните настилки, който обаче още не е приет; ясни гаранции за качество и преосмисляне на тротоарите с нови дървета и мерки за пътна безопасност.

Председателят на СОС Георги Георгиев уточни, ще отчет за ремонтите ще бъде даван на всеки три месеца, като са предвидени и повече средства за строителен контрол. Той заяви, че ако бъде приет, Стандартът за настилки ще е препоръчителен, но така или иначе има стандарти за настилките, а където е възможно, ще се засажда и повече растителност.

Ема Димитрова

ОЩЕ НОВИНИ

Завърши изграждането на нова детска градина в район „Витоша“

Завърши изграждането на нова детска градина в район „Витоша“

Сградата на филиала е една от 25-те, които се изграждат в момента в София

Colliers отчита ръст в предлагането на жилища през първото полугодие на 2022 г.

Colliers отчита ръст в предлагането на жилища през първото полугодие на 2022 г.

Средните продажни цени остават стабилни през първите шест месеца на 2022 г

Над 10 км от път III-8652 в района на Неделино ще се ремонтират до края на септември

Над 10 км от път III-8652 в района на Неделино ще се ремонтират до края на септември

Третокласният път е важна транспортна артерия в област Смолян и свързва Неделино и Златоград с общините Баните и Ардино

Изграждат водопровод с дължина 2,4 км в свищовското село Българско Сливово

Изграждат водопровод с дължина 2,4 км в свищовското село Българско Сливово

Инвестицията в размер 600 хиляди лева ще реализират Община Свищов и „ВиК Йовковци“ – Велико Търново, като 350 хиляди лева от средствата се предоставят от актуализацията на държавния бюджет към общините