Правителството разреши с над 776 млн. лв. да бъдат финансирани дейности по сключени договори за поддържане и изграждане на пътната инфраструктура

146

Предоставянето на допълнителен лимит се налага поради това, че до приемането на Закона за държавния бюджет за 2023 г. АПИ разполага с крайно недостатъчни средства за изпълнение на основните си дейности


Финансовият ресурс ще бъде използван за разплащане на задължения за изпълнени дейности по текущ ремонт и поддържане на пътната мрежа, на обекти от ново строителство и основен ремонт, за подмяната на ограничителни системи, пътни знаци и маркировка, за поддържане и надграждане на тол системата.

От осигурените средства 157 937 530 лв. ще бъдат за поддържане на пътищата при зимни условия в сезон 2022/2023 по възложени задания за периода октомври - февруари, включително и на дейности, обезпечаващи пътната безопасност. С 438 208 830 лв. ще бъдат погасени част от задължения към строителни фирми за извършени дейности по поддържане на републиканските пътища.

Със 150 102 800 лв. ще бъдат обезпечени строителните работи, свързани с изграждането на пътна инфраструктура - участъка от Калотина до Драгоман на АМ „Европа“, преодоляване на свлачищните процеси на лот 3.1 от АМ „Струма“, модернизацията на пътя Видин-Ботевград, обходния път на Бургас, изградения участък между Белокопитово и Буховци от АМ „Хемус“.

Изграждането и подобряването на пътната мрежа на стратегическите обекти ще допринесе за извеждане на трафика от населените места, с което ще се гарантира необходимата безопасност на гражданите и ще се съкрати времето за придвижване на стоките и товари. Безопасното придвижване по републиканските пътища е основен приоритет и се постига с необходимата непрекъснатост и последователност в изграждането и поддържането на пътната инфраструктура.

Над 8 млн. лв. ще бъдат осигурени за дейности по рехаблитацията и основния ремонт на пътища. Средствата ще бъдат както за обекти изцяло с финансиране от републиканския бюджет като ремонтът например на път III-5504 Мъдрец - Медникарово - Обручище, на път III-9009 Ново Паничарево - Ясна поляна, път III-907 (Маринка - Звездец) - Визица - (Царево - Малко Търново) и др., така и за ремонтни дейности, изпълнявани по оперативни програми с европейско финансиране, за които има опасност от загуба на финансиране поради забавяне на ремонтните дейности. Такива например са лот 35 от ОП „Региони в растеж“ - път III-2077 Каблешково - Межден, лот 36 път III-9004 Варна - Белослав - Разделна - Падина - Житница и лот 32 и лот 33 път 11-23 Русе - Кубрат.

За експлоатационното поддържане и надграждане на електронна система за събиране на пътни такси за ползване на републиканската пътна мрежа се осигуряват 21 741 030 лв. С тях ще се обезпечат плащанията по договорите, свързани с поддържането и управлението на тол системата, включваща приемане и обработка на картови плащания за осигуряване на каналите за продажба и валидиране на продукти за електронно пътно таксуване и т. н. Електронната система е от ключово значение за ефективното събиране на пътни такси, но и подпомага дейността на различни държавни институции, свързани с националната сигурност.

ОЩЕ НОВИНИ

Демонтират металния навес над масите на зеленчуковия пазар в Троян

Демонтират металния навес над масите на зеленчуковия пазар в Троян

Дейностите са във връзка с изпълнението на проекта „Естетизиране на облика на общинския пазар в гр. Троян и инфраструктура – етапно строителство“

Изграждат мини футболно игрище на стадиона в село Брестовица

Изграждат мини футболно игрище на стадиона в село Брестовица

Това в вторият проект, който община "Родопи" реализира със средства от Министерството на младежта и спорта

До месец започва изграждането на пробива на ул. "Филип Кутев" от ул. "Сребърна" до "Симеоновско шосе"

До месец започва изграждането на пробива на ул. "Филип Кутев" от ул. "Сребърна" до "Симеоновско шосе"

Пробивът заедно с този на бул. „Тодор Каблешков“ ще осигури връзката между бул. „България“ и бул. „Симеоновско шосе“

НКЖИ предприема действия за подобряване на граничния жп преход между България и Турция

НКЖИ предприема действия за подобряване на граничния жп преход между България и Турция

Открита е обществена поръчка за прединвестиционни проучвания за изграждане на жп линия по направление Ямбол - Елхово - Лесово - граница